• Zvládání stresu
  • Asertivní komunikace
  • Time management
  • Mediace
  • Presentační dovednosti
  • Zvládání konfliktů
  • Komunikační dovednosti
  • Vedení sebe
  • Tvůrčí a kritické myšlení
  • Společenský protokol
  • Sociální a emoční inteligence