Upravit stránku

Příklad hodnocení lektora: Alena Čechová

KlientTéma
 kurzu

Datum realizace

Průměrná známka
LektorDotazyCelkově

Jablotron Alarms a.s.

Manažerské dovednosti 

realizováno ve dvojici s Michalem Knězů Mrvkou

24. 11. 2016           1,10      1,05       1,24        

 

Poznámky od účastníků:
Věcnost. Trénink spolupráce. Zajímavé diskuze (pravomoci, odpovědnost, firemní kultura). Zaujaly mě venkovní aktivity a možnost potkat a spolupracovat i s jinými kolegy. Nová zkušenost. Profesionální přístup. 

Příklad hodnocení lektora: Alena Čechová

KlientTéma
 kurzu

Datum realizace

Průměrná známka
LektorDotazyCelkově
 

Silnice LK a.s.

Telefonická komunikace pro dispečery 21. 11. 20161,001,001,33

 

Poznámky od účastníků:
Srovnání různých pohledů a názorů na společný problém. Profesionální přístup. Sympatická mladá lektorka. Dobrá komunikace, Kolektivní řešení. Praktické návrhy na řešení krizových situací. 

Zcela souzním s tím, co značí název Aperta. Jako základní princip růstu vidím vztah „sen-odhodlání“. Kromě komunikačních dovedností se specializuji na environmentální psychologii – vliv prostředí (fysikálního i sociálního) na člověka. Protože smysl a prostor pro humor vnímám jako nepostradatelnou esenci zdravého pracovního prostředí, nebráním se zážitkovým a herním metodám s následným přiblížením do všední reality. Byť přirozeně inklinuji spíše k analytickému myšlení, s oblibou podléhám také emočnímu a intuitivní přístupu. Snad díky svému dvouoborovému zaměření se snadno vžívám do pracovníků s činností vyžadující systematičnost a řád, stejně jako do osob dynamických, pro které je kreativita denním chlebem. Ráda se učím. Z knih, od svých kolegů i klientů, nejraději však praktickými situacemi. Interdisciplinární přesah a propojování rozličných zkušeností, teorie a praxe, vrozeného a získaného, světa uvnitř a vně podniku… považuji za klíčové. Srdeční záležitostí jsou pro mě pojmy Potenciál a zpětná Vazba. Užívám si objevování silných stránek tam, kde je zatím osoba ani její okolí nevidí či nevyužívá. Naplňuje mě pomáhat druhým v přijímání jejich kvalit a odkrývání jejich schopností.

Podílím se na přípravách a realizacích AC/DC, stejně tak i outdoorových programů, kde uplatňuji cit pro skupinovou dynamiku a znalost otázky týmové spolupráce. Pozornost věnuji i integraci a inkluzi osob se specifickými pracovními potřebami. Vycházím především z teoretických základů existenciální, humanistické a pozitivní psychologie. Zajímám se o pracovně-právní a zaměstnanecké otázky, prevenci sociopatologických jevů. Jsem absolventkou výcviku Kompletní krizové intervence a držitelkou rozhodcovské akreditace v soutěžním akademickém debatování.

Alena Čechová