Upravit stránku

Strategie je ve filosofii BSC vyjádřena ve čtyřech perspektiváchFinance, Klienti, Procesy, Potenciály.

Co můžete implementací BSC získat?

  • Permanentní zpětnou vazbu k jednotlivým rozhodnutím vzhledem k přibližování se či odchylce od strategie.
  • Prakticky realizovaný spolupodíl zaměstnanců na řízení organizace a tedy i prohloubení týmové spolupráce.
  • Nová měřítka pro sledování efektivity práce jednotlivých částí organizace.
  • Strukturovanou provázanost jednotlivých aktivit organizace.
  • Jasnou vizi přetvořenou do strategických kroků.
  • Zjednodušení některých činností.
  • Nástroj strategického řízení.
  • Snížení nákladů.