Upravit stránku

AK/VE-566/2012 a AK/PV-790/2012

Hlavním cílem programu je získání dovedností a znalostí pro úředníky i vedoucí úředníky, jak se rozhodovat na základě všech dostupných podkladů a informací co nejlépe a co nejdříve s ohledem na lhůty, které jsou ve veřejné správě jasně určeny.

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je posílit rozhodovací schopnosti pracovníků úřadů. V průběhu programu se seznámí s principem pěti kroků ke správnému rozhodnutí. Naučí se využívat rozhodovací techniky jako jsou např. analýza užitku, techniky imaginace, rozhodovací strom a další. Všechny uvedené techniky si ve spolupráci s lektorem vyzkouší na příkladech ze své práce na úřadě.

Program kurzu

  1. Procesy rozhodování v práci úředníka, jejich specifika i společné znaky
  2. Trénink skupinového a individuálního rozhodování                   
  3. Techniky rozhodování a jejich trénink
  4. Trénink skupinového rozhodování s využitím rozhodovacích technik a individuálního rozhodování formou případové studie