Upravit stránku

Využijete když chcete zjistit:

  • názory na oblast personální politiky (rozvoj a vzdělávání pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,.),
  • spokojenost s pracovními podmínkami,
  • spokojenost s finančním ohodnocením,
  • ohlasy na organizační změny,
  • případné problémové oblasti.