Upravit stránku

Zavedením systému hodnocení pracovníků získáte:

 • Sjednocení způsobu hodnocení pracovní výkonnosti pro všechny zaměstnance organizace,
 • intenzivnější komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými (následně i zlepšení vztahů),
 • zlepšení pracovního výkonu hodnocených na základě přesnější zpětné vazby,
 • konkrétnější pojmenování vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků,
 • rozpoznání potenciálu pracovního výkonu jednotlivců,
 • zpřesnění požadavků na výběr nových pracovníků,
 • cílenější podklady pro personální plánování,
 • přesnější nastavení systému odměňování,
 • komplexnější popis pracovních pozic,
 • podporu motivace pracovníků,
 • efektivnější přidělování práce.