Upravit stránku

AK/VE-113/2008 a AK/PV-224/2008

Program je koncipován jako tréninkový pro zvládnutí manipulací, se kterými se úředníci setkávají při výkonu správních činností. Modul se soustředí na posílení schopností úředníků rozpoznávat komunikační styly manipulátorů. Manipulace je též jedním z faktorů, který způsobuje stres. Proto umět se ochránit před manipulátory, znamená předcházet i stresu. Kurz vybaví úředníky repertoárem technik a reakcí, jak manipulacím efektivně čelit.

Vzdělávací program je směřován k situacím, kdy úředník jako správce legálnosti musí jednat ve veřejném zájmu. Zvládat manipulace mu umožňuje zachovat si nezávislý úsudek, posiluje jednotnost postupu. Manipulace jsou ve společnosti obecně na postupu a neustále se vyvíjejí, mají stále více forem, proto se v některých státech EU učí obrana proti manipulacím už i na středních školách.

Program kurzu

  1. Chování člověka ve vztazích - komunikační styly
  2. Co je to manipulace a jak funguje a kdo je to manipulátor?
  3. Komunikační styly jednotlivých typů manipulátorů
  4. Trénink obran proti manipulacím v rozhovorech s manipulátorem.