Upravit stránku

AK I./VE-71/2004

Hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců úřadů je jedním ze systematických nástrojů, jak zvyšovat efektivitu fungování úřadu, motivovat pracovníky k vyšším pracovním výkonům, cíleněji nastavit systémy vzdělávání a odměňování.

Cílem jednodenního semináře je naučit účastníky praktickému metodickému postupu při implementování systému hodnocení pracovních výkonů na úřadě, upozornit je na častá úskalí při zavádění systému hodnocení a naučit je se s nimi vypořádat. Pro ty, kteří již určitý systém hodnocení pracovníků mají zaveden, seminář přinese podněty k jeho inovaci.

Program kurzu

  1. Přednosti systému hodnocení pracovníků na úřadě a podmínky k jeho implementaci
  2. Co a jak hodnotit v systému hodnocení profesionality
  3. Úskalí při zavádění systému hodnocení
  4. Výměna zkušeností se systémy fungování hodnocení pracovních výkonů na úřadech
  5. Způsoby monitorování úspěšnosti zavedení systému hodnocení pracovních výkonů

Doporučujeme tento kurz kombinovat s kurzem Vedení hodnotících rozhovorůVedení motivačních rozhovorů.