Upravit stránku

AK I./VE-68/2004 a AK/PV-304/2007

Projektový způsob práce se stále více uplatňuje i v oblasti veřejné správy. Tento nárůst nepochybně souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie, ale i nárůstem aktivit v rámci úřadu (např. projekty personálních auditů, CAFu, benchmarkingu, nastavení interních procesů – hodnocení pracovních výkonů,…). Významná změna charakteru spolupráce v rámci projektového týmu klade nové nároky na vedoucí projektových týmů, kteří mnohdy v týmu řídí své nadřízené.

Základním vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky s požadavky na vedoucího projektového týmu, naučit je vhodným způsobem si projektový tým sestavit a řídit jeho činnosti až ke splnění cíle daného projektu. Účastníci kurzu získají cenné, praktické podněty k vedení projektových týmů.

Program kurzu

  1. Specifika projektového způsobu práce
  2. Vytváříme projektový tým
  3. Principy vedení projektového týmu
  4. Trénink týmové práce
  5. Moderování týmových schůzek
  6. Trénink vedení týmových schůzek a workshopů
  7. Řešení konfliktů v týmu
  8. Závěr dvoudenního školení