Upravit stránku

Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje byl společnosti Aperta, s.r.o. schválen grantový projekt z 3. výzvy globálního grantu 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt s názvem "Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje" - registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/03.0022 byl zahájen 1. září 2010 a ukončen byl 31. 12. 2011. Celková poskytnutá finanční podpora činila 1.590.734,40 Kč.

Cílem projektu bylo vzdělávání žáků a učitelů středních odborných škol (technických učebních oborů) v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Do projektu se zapojilo 5 středních odborných škol na Liberecku.

 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie (EU), z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu ČR.

Aktivity po ukončení projektu

ROK 2016

Marketingová konference pro školy

Dne 13. 10. 2016 jsme v rámci EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 uspořádali Marketingovou konferenci pro školy, která byla určena všem ředitelům či jiným zodpovědným pracovníkům škol. Komunikace s rodiči, žáky ale také veřejností je také jednou z kompetencí, kterou musí školy zvládat a ovládat, protože tak tvoří "značku" školy.  Zúčastnilo se cca 30 ředitelů škol. Konferenci moderovala konzultantka Aperty Alena Čechová. Ředitelé měli možnost zhlédnout dva příspěvky týkající se nových trendů komunikace. Jeden z nich se zaměřoval především na oslovení Generace Z a budování "značky školy". Druhý představil podstatnou roli motivace ředitele, zdůraznil pojem školní kultury a nabídl několik pří-kladů dobré praxe věhlasné pražské ZŠ Kunratice (např. pá-rová výuka, vedení školního webu, ...). Více v programu konference.

 

HR konference v rámci EDUCA MYJOB 2016

Dne 13. 10. 2016 jsme uspořádali HR konferenci s názvem "Firma jako odraz pestrého světa". Konference se již stala tradiční součástí veletrhu, což potvrzuje i účast cca 100 personalistů a manažerů nejen z Libereckého kraje. Konferenci moderoval jednatel Aperty Michal Knězů Mrvka a témata se zaměřila na aktuální problematiku, se kterou se personalisté potýkají každý den. Pestrost této konference umožnila účastníkům nahlédnout pod pokličku tvorby budování značky firmy, aby byla přitažlivá pro budoucí i stávající zaměstnance, třeba jen i skrze „pouhé“ dííííky. Další příspěvky navázaly zamyšlením, co vše ovlivňuje atmosféru ve firmách (počty mužů a žen, věková a vzdělanostní struktura, přítomnost návykových látek apod.). Při odpoledních workshopech účastníci diskutovali o tom, jak jsou ve firmách přijímány nové technologie, jak v těchto proměněných podmínkách získávají nové lidi a zároveň udržují stávající a také o tom, jak se ve firmách prosazují a žijí hodnoty, které si firmy nastavily.  

 

ROK 2015

HR konference v rámci EDUCA MYJOB 2015

Dne 15. 10. 2015 proběhla HR konference v rámci EDUCA MYJOB 2015 . Tuto konferenci Aperta, s.r.o. pomohla připravit i na základě myšlenky tohoho projektu, který propojoval spolupráci firem a škol. Název konference zněl: Hledám, hledáš, hledáme - personální marketing nejen na příkladu spolupráce firem a škol. Konferenci moderoval Michal Knězů Mrvka - jednatel Aperty. Konference se zúčastnilo cca 80 účastníků - personalistů a ředitelů škol.

U příležitosti této konference jsme vydali noviny s názvem Aperta za školou.


ROK 2014

Seminář pro pegagogy - Pedagog s VAKem učí lépe

Dne 17. 10. 2014 jsme uspořádali seminář pro pedagogy s názvem Pedagog s VAKem učí lépe. Tento seminář byl určen především pro pedagogy, kteří byli zapojeni do projektu, ale také volně přístupný jakýmkoliv pedagogům, kteří o něj projevili zájem a to bez rozdílu, zda jsou ze základní či střední školy. Účastníci obdrželi CD s výstupy z tohoto projektu a díky semináři získali účinnou pomůcku k dosahování dobrých výsledků při učení - metodu VAK, jež vychází ze smyslového vnímání. Semináře se zúčastnilo 13 osob, z toho 11 pedagogů a další 2 zájemci.


ROK 2013

V roce 2013 jsme zrealizovali otevřený seminář pro pedagogy s názvem Jak dnes motivovat žáky aneb Kde brát inspiraci pro nové typy motivace. Seminář proběhl 11. 6. 2013 na SOŠ Jablonecká v Liberci a zúčastnilo se ho 12 pedagogů ze základních i středních škol Libereckého kraje a to nejen z těch původních, které byly zapojeny do projektu.

Do virtuálních tříd pro pedagogy i pro žáky vkládáme novinky, zajímavosti, různé odkazy na články a přednášky.

Náhled virtuálních tříd

Pokud máte zájem do virtuálních tříd nahlížet, obraťte se na koordinátorku projektu: v.ruzickova@aperta.cz a požádejte o vstupní hesla.

Koukátko do budoucnosti
23. 10. 2013 jsme uspořádali volně přístupný seminář pro naše klienty s názvem Koukátko do budoucnosti (nové okno), kde se mohli potkat zástupci škol, výrobní sféry, zdravotnictví, veřejné sféry apod. a navázat spolupráci.