Upravit stránku

AK/PV-195/2006 a AK/VE-47/2006

Cílem semináře je přinést ucelený pohled na širokou oblast komunikace úřadů s veřejností. Jednání a vztahy mezi obecními úřady a různými druhy veřejností jsou základem a podstatou činnosti obecních úřadů a nelze se jí vyhnout.

Seminář nabídne uspořádání těchto aktivit, které většinou na úřadech probíhají, ale často nahodile, bez širších souvislostí. Velká část semináře je věnována jednání s médii, zásadám, které mohou napomoci dobrým vztahům i možnostem jednání v konkrétních situacích, mediálně pro úřad nepříznivým. To vše v kontextu s tiskovým zákonem a zákonem o svobodném přístupu k informacím, kterému je věnována jedna z částí semináře.

Program kurzu

  1. Práce s veřejností – public realations 
  2. Práce s médii 
  3. Krizová komunikace 
  4. Zákon o svobodném přístupu k informacím