Upravit stránku

AK/VE-144/2007

Kurz je zaměřen na rozšíření a prohloubení dovedností nutných pro práci manažera – vedoucího úředníka, který chce úspěšně naplnit svůj základní profesionální úkol – dosáhnout co nejlepšího plnění cílů úřadu prostřednictvím či ve spolupráci s úředníky, které řídí a vede.

Vedoucí úředníci jsou seznámeni s moderními metodami řízení úřadu a zároveň motivováni k jejich uplatňování. Tématicky je kurz směřován především ke strategickému pojetí řízení.

Program kurzu

 • Strategické řízení úřadu a rozhodovací dovednosti 
 • Význam strategického managementu pro rozvoj obce i úřadu
 • Hlavní metody tvorby strategií, jejich přednosti, nedostatky – rizik
 • Formulace vize, mise a strategie úřadu a metodika její implementace
 • SWOT analýza a její uplatnění při tvorbě strategií, změnových činnostech
 • Strategické vedení a řízení
 • Techniky racionálního rozhodování

Strategické řízení lidských zdrojů na úřadě aneb strategická personalistika

 • Charakteristika role a potenciálu „lidských zdrojů“ na úřadě, co je ovlivňuje z vnějšku i vnitřku úřadu 
 • Organizace práce na úřadě (pracovní pozice – jejich analýzy, popisy, specifikace požadavků na pracovníky) 
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců na úřadě (plánování obsazování pracovních pozic, metody výběru zaměstnanců, zásady adaptačního procesu…). 
 • Systémy hodnocení a odměňování na úřadě, jejich napojení na pracovní výkon. 

Principy leadershipu I. (Vedení lidí)

 • Základní principy leadershipu
 • Role manažera úřadu – nároky na osobnost a dovednosti 
 • Můj preferovaný styl řízení, jeho přednosti a úskalí 
 • Situační styl řízení, podmínky jeho využití, nároky na související dovednosti – trénink se zpětnou vazbou

Principy leadershipu II. (Vedení lidí)

 • Principy organizování své práce a práce skupiny (úřadu, odboru, oddělení) 
 • Budování výkonných pracovních skupin (fáze vývoje pracovní skupiny, role manažera) 
 • Manažer v roli podporovatele (stimulace pracovních aktivit skupiny), problémová místa a způsoby jejich zvládání z pozice manažera ve vývoji pracovní skupin 
 • Interaktivní rekapitulace podstatných poznatků z programu