Upravit stránku

Metoda 360° - software

Nástroj pro správu systému hodnocení v organizacích.

Varianta STANDARD – síťová verze

Databáze různých dotazníků pro Metodu 360 (dotazníky aktuální, bývalé, různé verze), otázky mohou být rozděleny do několika kategorií:

 • Databáze zaměstnanců (aktuální i bývalí v historii).
 • Databáze organizačních struktur (oddělení A, oddělení B, management…).
 • Výběr zaměstnanců, kteří budou v aktuálním období hodnoceni.
 • Možnost určení skupin hodnotitelů a hodnocených.
 • Možnost elektronického rozeslání formuláře všem hodnotitelům – email s odkazem na elektronický dotazník pro vyplnění na PC (příp. možnost tisku papírového formuláře).
 • Automatické načtení odeslaných elektronických dat do databáze výsledků (příp. možnost ručního zadávání výsledků z papírových formulářů do databáze výsledků).
 • Grafické reporty pro jednotlivé hodnocené zaměstnance – porovnání hodnocení různých hodnotitelských skupin (jak ho vidí kolegové, podřízení…).
 • Možnost sledování výsledků pro každou otázku zvlášť a možnost souhrnného sledování přes jednotlivé kategorie otázek a přes metodu 360 jako celek.
 • Možnost historického sledování hodnoceného (jak byl hodnocen v daném období a v obdobích předchozích, vývoj zaměstnance).
 • Zaučení kompetentních pracovníků ze společnosti zadavatele k vyhodnocování výsledků.

Produkt využijete, když:

 • chcete zhodnotit efektivitu práce cílové skupiny pomocí interního hodnocení,
 • chcete vypracovat efektivnější systém odměňování,
 • chcete vtáhnout své zaměstnance do podílu na řízení firemní kultury,
 • chcete poskytnout anonymní zpětnou vazbu svým manažerům a vedoucím pracovních týmů o tom, jak jsou jejich podřízení spokojeni s jejich vedením a řízením,
 • chcete pojmenovat tréninkové potřeby u jednotlivých pracovníků i celé skupiny,
 • chcete získat objektivní data, která můžete zapracovat do systému hodnocení daných pracovníků.

Varianta SPECIAL – síťová verze

Základem je varianta STANDARD doplněná o specifické funkce (v rámci Metody 360) doprogramované na základě požadavků zadavatele.