Upravit stránku

1. Osobnostní rozvoj

Zahrnuje moduly, jejichž jednotícím prvkem je osobnost a zlepšování a zdokonalování schopností a možností, které v sobě každý člověk nosí.

 • Zvládání stresu
 • Asertivní komunikace
 • Time management
 • Meditace, Vedení sebe
 • Presentační dovednosti
 • Zvládání konfliktů
 • Komunikační dovednosti
 • Tvůrčí a kritické myšlení
 • Společenský protokol
 • Sociální a emoční inteligence

2. Rozvoj manažerských dovedností

Zahrnuje moduly, které se ve svém obsahu zabývají řešením celé řady praktických problémů, s nimiž se manažer setkává při přímém řízení.

 
 • Vedení lidí a porad
 • Vedení motivačních rozhovorů
 • Vedení hodnotících pohovorů
 • Jednání a vyjednávání
 • Řízení změn
 • Strategické rozhodování
 • Týmové řešení problémů
 • Průmyslová moderace

3. Efektivnější týmová spolupráce

Zahrnuje moduly, jejichž hlavním cílem je zdokonalit týmovou práci ve společnosti.

 • Budování týmu
 • Řízení projektů
 • Zvyšování výkonnosti týmu
 • Outdoorové programy

4. Růst profesionality

Zahrnuje moduly a programy, jejichž realizace směřuje k přímému zvýšení efektivity a produktivity.

 • Manažerské dovednosti mistrů ve výrobě
 • Řešení stížností
 • Řízení workshopů

5. Pro management ve výrobních společnostech - Metody a postupy Štíhlé výroby

 • Pull systémy a tvorba kanbanových okruhů
 • Fraktálová organizace výroby (metoda Samostatných výrobních týmů)
 • Metoda SMED, 5 S
 • Týmové odměňování ve výrobě
 • Totálně produktivní údržba
 • Odstraňování plýtvání ve výrobě - dynamické zlepšování procesů