Upravit stránku

 PŘIHLÁSIT SE 

Minimální počet účastníků

na kurz je 6 osob. 

Uzávěrka přihlášek je

28. 10. 2020

Cena 4 300- Kč + DPH 21%

11.11. 2020 od 9:00 - 16:00

BONUS K PŘIHLÁŠENÍ:

 • SLEVA 10% za rychlé přihlášení do 11. 8. 2020
 • SLEVA 10% - množstevní sleva 2 osoby a více

(pozn.: slevy se nesčítají)            

MÍSTO: Praha

Cena zahrnuje: kurzovné, skripta, občerstvení a oběd pro jednu osobu. Maximální kapacita kurzu 10 osob.

Parkování v místě kurzu. 

Chcete získat náhled na svoji osobnost?

Zjistit co Vás omezuje a jaké máte limity?

Co se skrývá v MOCI a jak si rozumí se SVOBODOU.

Seznámíte se s novými trendy a tím jak fungují v praxi. 

  TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Osobnostní typy - Jak vnímat a podpořit své silné a slabé stránky

  • Mužská a ženská složka osobnosti - Patriarchální svět. Jak ho vnímat. Typy agrese. 

  • Respekt, moc a hranice - O co se opřít

  • Pravidla v nás a kolem nás - Jak se v tom vyznat.

  • Bezpečí a svoboda - Pravidla v nás a kolem nás, cesta svobody, Ne a nevím je v pořádku. 

  • Cítím se být MOCNÝ nebo BEZ - MOCNÝ. 

  CO ZÍSKÁTE?

  • Naučíme Vás lépe nakládat se svými silnými a slabými stránkami.

  • Budete vnímat svět jako příležitost, nikoliv jako problém.

  • Získáte hlubší náhled na svoji osobnost a zvědomíte si své limity.

  • Praktický workshop plný zajímavých aktivit.

  Jan Jersák

  Jan Jersák

  Lektor a konzultant

  Většinu svého života se věnuje kultivaci sebe sama a předávání svých poznatků 
  druhým. Ať už jako lektor, terapeut či masér. Zajímají ho témata seberozvoje (se zaměřením na celistvost a zrání osobnosti, práci s motivací, záměrem, smyslem a posláním, a v neposlední řadě i kultivací vztahů). Další doménou zájmů je vzdělávání obecně (s důrazem na sebeřízené učení) a otázky vývoje vzdělávání a podnikání do budoucna (což zahrnuje témata svobody a odpovědnosti, autonomie, hodnot a firemní kultury). Rád kombinuje své životní zkušenosti s praxí s mnoha věkovými i profesními skupinami.

  ROZHOVOR S LEKTOREM