Upravit stránku

Cíle projektu

Projekt byl primárně zaměřen na zavedení e-learningu do Aperty. Cílem bylo přizpůsobení sw podpory Moodle vydefinovaným potřebám na toto prostředí, dále vytvoření 5 e-learningových kurzů a možnosti otevírat virtuální třídy jako podporu prezenčnímu vzdělávání.

Velká část projektu byla věnována vytváření e-learningových kurzů ve vybraných tématech, které dle potřeb cílové skupiny a požadavků zaměstnavatelů zpracovali lektoři Aperty a následně byly pilotně ověřovány testováním s cílovou skupinou (od října 2012 do května 2013). V rámci projektu jsme také toto prostředí připravili pro otevírání virtuálních tříd, které mohou podpořit prezenční vzdělávání.

Projekt byl ukončen 30. 6. 2013, bylo do něho zapojeno 142 osob a 130 osob úspěšně absolvovalo e-learningové kurzy.

V současné době je vytvořeno 5 e-learningových kurzů:

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu ČR.

Fotografie z realizace projektu

  • Natáčení videosekvencí
  • Školení, jak využít Moodle
  • Školení, jak využít Moodle
  • Natáčení videosekvencí
  • Natáčení videosekvencí
  • Focení ilustračních fotografií k e-kurzům
  • Focení ilustračních fotografií k e-kurzům
  • Natáčení videosekvencí
  • Natáčení videosekvencí