Upravit stránku

Motivace zaměstnanců je stále aktuálním tématem, zvláště v období změn. Zaměstnavatelé a manažeři by měli zaměřit své chování i jednání na dvě roviny. Určitě se orientovat na cíle a efektivní dosahování požadovaných výsledků, ale také na posilování vzájemných vztahů v týmu, což podpoří loajalitu, důvěru a tvůrčí atmosféru.

Motivační kříž vám přinese:

  • informace o stavu motivátorů ve společnosti,
  • údaje o nejdůležitějích motivátorech,
  • rozřazení motivátorů do kategorie reaktivních a proaktivních,
  • výsledky mohou dynamizovat proces motivace,
  • jasné zacílení motivace

Velmi vhodnou kombinací je využití Adaptačního pentagramu©systému zjišťování firemní adaptace.