Upravit stránku

Po mnoha letech, kdy se apertí časopis jmenoval pokaždé jinak a Aperitiv byl spíše prostorem na webu pro naše články, postřehy a úvahy, jsme se rozhodli Aperitiv zhmotnit. Dovolte nám, abychom vás pozvali na APERITIV. Nový přírustek do naší apertí rodiny v ofsetovém tisku.

Každé číslo našeho občasníku je věnované velkému tématu. Těšit se můžete na odborné články, rozhovory se zajímavými osobnostmi, ankety a postřehy ze života.

Kromě tištěné podoby si časopis APERITIV můžete zdarma stáhnout.