Upravit stránku

A tak zatímco dříve platilo, že změna je víceméně spojena s generačním střídáním, nyní je tomu jinak. Změny přicházejí mnohem rychleji a nutí nás reagovat. Jsme vystaveni rostoucímu tlaku na měnění se. Pojmy jako challenge management, stres management, inovativní myšlení … jsou odrazem této současnosti. Týká se to jak organizací, tak i jednotlivců.

A také jsme tím vším jaksi zmateni. Organizace i jednotlivci. Co tedy platí? Na jedné straně tvrdíme, že kdo se nezmění, ten nepřežije („Jen blbec nemění své názory.“) a na druhé straně nám vadí, že je to pokaždé jinak („Převlékání kabátů – s patřičným morálním odsudkem.“). Je možné se neustále měnit a zároveň si zachovat kontinuitu?

Domnívám se, že řešením je zachovat si identitu skrze své hodnoty a tím být kontinuální, předvídatelný a zároveň v souladu s tím měnit své názory, přesvědčení, dovednosti …. Zůstávat sám sebou i měnit se. Řečí organizací: inovovat je znakem chytrosti. Z toho vyplývá, že opravdu zásadní pro člověka, stejně tak i pro organizace, je mít zřetelnou, stabilní hodnotovou orientaci. Ta je i základem funkční firemní kultury. Chytrá horákyně z pohádky Boženy Němcové by to potvrdila.

Mgr. Michal Knězů Mrvka
Aperta, s.r.o.