Upravit stránku

Když se řekne Galileo Galilei, mnohé z nás asociativně napadne jeho zvolání: „A přece se točí!“ Muž, který významně ovlivnil astronomii, je pro mnohé spojen s jednou větou, jež ho zapsala do mysli lidí. Je to možná nespravedlivé k rozsahu Galileova díla, na druhou stranu to svědčí o tom, že poselství budoucnosti nemůže být příliš dlouhé. Horší je však zjištění, že Galileo tuto větu nikdy neřekl, na čemž je shoda v odborných kruzích. Byla to éra osvícenství, jež účelově vytvořila „realitu“, která si žije svým životem.

Tento způsob vytváření skutečnosti a následně dějin je v naší současnosti velmi rozšířený. Techniky z minulosti jsou podstatně vylepšené, byť ve svých principech zůstávají stejné. Příklad? Před časem rozhodlo vedení českého fotbalového svazu o vyloučení několika fotbalistů z národního týmu. Podkladem k rozhodnutí byl článek s fotografiemi v deníku označovaném jako bulvární. O něco později vyšel v magazínu novin, profilujících se jako seriózní, rozhovor s jedním z vyloučených. Mimochodem šlo o dosavadního kapitána národního mužstva, který popřel tvrzení uvedená v článku o nevhodném chování fotbalistů. Jak to bylo opravdu? Je to ještě podstatné? Nežije si událost svým životem v myslích všech, kteří o událostech byli informováni? I kdyby fotbalisté nic špatného neprovedli, nezůstává v nás stín pochybností v duchu pořekadla: „na každém šprochu, pravdy trochu“?

Uvědomuji si, že k řadě „medializovaných lidí“ a nejenom k nim, jsem si vytvořil vztah na základě zprostředkovaných informací. Nepochybně také žiji nepravdivou realitou, o kterou se opírám ve svých rozhodnutích. Je to pro mě důkaz důležitosti kritického uvažování (u příjemce informací) i odpovědnosti autorů sdělení (nejenom médií).

Galileo měl relativně štěstí a to minimálně ze třech důvodů: zůstal pozitivně zapsán v paměti lidstva, nepravdivě připisovaný výrok je z oboru a svou podstatou není příliš vzdálen učencovým myšlenkám. Mnohé oběti virtuální reality jsou na tom podstatně hůře. Skutky se nestaly, věty nebyly vyřčeny …, ani nesouvisí s jejich aktivitami, přesto je lidé považují za pravdivé, a vytvářejí si podle nich k nim vztah. V dobrém i ve zlém.

"P. S.: Co vás nyní první napadne, když se řekne Tomáš Ujfaluši?"

Mgr. Michal Knězů Mrvka
Aperta, s.r.o.