Upravit stránku

V Evropě se hovoří více než 200 jazyky, 23 z nich jsou úředními jazyky Evropské unie. Bez nadsázky lze tedy říci, že schopnost komunikovat v cizích jazycích se stává jednou ze základních dovedností nás evropských občanů. V současném světě je význam anglického jazyka nezpochybnitelný, ale čím dál více schopnost domluvit se jen anglicky nestačí – roste význam dalších jazyků, nejčastěji jazyků sousedních zemí.

Mnozí tvrdí, že dorozumět se minimálně dalšími dvěma cizími jazyky je stejně tak samozřejmé (a nutné) jako třeba řízení auta nebo ovládání počítače. Jak jste na tom Vy? Patřím k mladší generaci a jsem ráda, že škola mě vybavila něčím, co můžu klidně nazvat „neostych“ komunikovat ve dvou cizích jazycích. Ale jen škola za to nemůže…

Právě s ostychem se podle mého nejvíce potýká starší generace, kde je fenoménem tzv. „věčné začátečnictví“. Ačkoli si nutnost neustálého zlepšování jazykových znalostí uvědomuje naprostá většina lidí, průzkumy hovoří jinak. Češi se učí „intenzivně“ jazyky už dvacátý rok, utrácejí spoustu peněz za materiály, učebnice a kurzy a přesto se angličtinou (nejrozšířenějším cizím jazykem) domluví stále pouze slabá čtvrtina české populace. Svazuje nás přílišná obava „co když ježišmarjá udělám před cizincem chybu“, která nás pořád vrací na start. Četla jsem někde něco docela zajímavého: „Co na tom, že drtivá většina cizinců mluví česky daleko otřesněji, než většina Čechů anglicky“. Asi ano. 

Dokážeme dobře vypracovat gramatická cvičení, ale v aktivním mluvení už jedničku nedostaneme. A máme vůbec prostor pro aktivní mluvení (nebo psaní)? Pokud je nad námi bič („potřebuju to v zaměstnání“ atd.), dostaneme se klidně i dál než k páté lekci. Dobrý tip pro všechny „chroniky“: stránky www.myhappyplanet.com. Tady najdete partnera, se kterým se můžete bavit v jazyce, který se učíte. Ptejte se ho, ať vám vysvětlí nepochopitelné obraty, nebo slangová slova, ať vám vypráví o své zemi. Prostě cokoli. A už je na světě malý závazek – někdo na druhém konci světa se těší na komunikaci s vámi. 

Znáte přísloví - Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem? Změním to na aktuální podobu: Čím více cizích jazyků znáš, tím lépe jsi zaměstnatelný/á. Dobrá, jsme sice možná úspěšnější, pokud máme obecnou znalost cizího jazyka, ale opravdu úspěšní jsme, pokud jej umíme používat nejlépe v odborném firemním kontextu.

Pro HR manažery, personalisty je snadné rozdělit nás – „jazykově vybavené“ zaměstnance - do tří skupin, se kterými se v rámci posílení jazykové kompetence má a musí pracovat. První skupinu tvoří začátečníci, nebo absolventi (ti umí cizí jazyk většinou jen díky zahraničním pobytům, ne všichni samozřejmě). Obecně mají zažité základy a jazyk neovládají na komunikativní úrovni. Není překvapením, že do této skupiny se investuje nejvíce a také se s ní nejvíce – na rozvoji jazykových dovedností - pracuje. 

Do druhé skupiny spadají lidé s praxí, kteří již mají zkušenosti s komunikací v cizí řeči. Mohou ji používat v práci, ve volném čase. Mluví cizím jazykem plynule, nedělá jim problém se dorozumět slovně i písemně. Motivem proč tito lidé navštěvují kurzy, bývá snaha udržet se na dobré úrovni. 
Třetí skupinou jsou lidé, kteří se dříve učili ruštinu a tím skončili. Ve vzdělávání se v cizích jazycích dál nepokračovali. Pro personalisty mající na starosti firemní vzdělávání je největším problémem poskytnout jim správnou motivaci k výuce. 

Jak mají personalisti přistupovat k nastavení jazykového vzdělávání ve firmě a při tom zohlednit, že všichni nemají stejnou úroveň? Myslím, že velkou chybou je stavět kurzy na myšlence „Když už jsme se pro to rozhodli a zaplatíme kurz, tak ať do něj chodí co nejvíc lidí“. Sami cítíte, co takový kurz přinese. Obecně se říká, že dobrá doba k plánování jazykových kurzů jsou letní měsíce. Jsme v půlce zimy, ale co? Léto je tu v podstatě cobydup. Dopřejte si čas na pečlivou přípravu kurzů „ulitých na míru“, tedy kurzů efektivních. Jako dobrý začátek se jeví schůzka s vedoucími pracovníky, diskuze nad jejich představami, požadavky, mírou motivace (sebe i svých podřízených), stanovení sankcí atd. Pokud máte možnost srovnání, projděte si loňské hodnotící formuláře o absolvovaných kurzech, vyhodnoťte si je. Vyplatí se mít jasno v obsahu (diferencovat jej pro rozdílné cílové skupiny), rozsahu, cílech a výstupech. 

Setkala jsem se různou mírou péče o „své“ zaměstnance – od individuálních dohod s každým zaměstnancem o podobě jeho účasti, pravidlech (vypnutý telefon aj.), sankcích, přes rozhovory s manažery o významu účinné motivace skrze vlastní příklad, po nastavení individuálních kurzů pro vytížené jedince. Každá výuka by měla mít pevně určenou místnost, která je pro výuku jazyků vhodná, má potřebné vybavení nebo je možné ho tam nainstalovat a která je oddělena od všeho, co by mohlo výuku rušit (například hlučný provoz nebo hala).

Pokud to jde, umožněme absolventům jazykových kurzů co nejčastější kontakt s praktickým cizím jazykem – nápady: vedení korespondence, návštěva partnerské firmy v zahraničí, spoluúčast na obchodním jednání, veletrhy, hledání v zahraničních periodikách, psaní článků ad.

Zpátky k výše definovaným třem skupinám (je jich určitě více). Právě dobrá diferenciace a důsledná kontrola průběhu kurzu, doplněná oboustrannou komunikací, zajistí, že se zaměstnanci naučí to, na co mají a co potřebují ke své práci. A na druhou stranu se nebudou učit to, co bezprostředně nepotřebují.

A pokud jste v sobě našli opožděné novoroční předsevzetí, že konečně pohnete s angličtinou, němčinou a tak podobně, a ve firmě se zatím nic nechystá, udělejte si náskok sami. Nabízím pár dobrých stránek.

ww.about.com (nové okno) - poskytuje nejrůznější informace z mnoha oblastí. Hledejte v sekci "English as 2nd Language", nebo rubrikách Language" – French, Spanish, Italian, German. V nich se dozvíte řadu informací o výslovnosti a další jazykové pikantnosti.

www.onlinelearning.cz (nové okno) – pro všechny, kteří věčně nestíhají. Výuka probíhá v reálném čase, hovoříte s dalšími účastníky kurzu a s lektorem. Prostě funguje to jako na každém jiném kurzu, jen sedíte doma. Musíte mít ale připojení na internet, sluchátka a web kamerku.

"Tak ať se daří!"

Mgr. Markéta Holinová
Aperta, s.r.o.