Upravit stránku

Cena 3 200 Kč,- + DPH 21%

22. 8. 2017 od 8:00 - 15:30 v Koloseu v Liberci.

Aperta podporuje chráněné dílny v Koloseu a zaměstnání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

Cena zahrnuje: kurzovné, skripta, občerstvení a oběd pro jednu osobu. Maximální kapacita kurzu 15 osob.

Co se v kurzu naučíte

Takt a diplomacie v prosazování svých zájmů

  • Rozdíl mezi diplomacií a manipulací.
  • Empatie a využití empatie při získávání vlivu.

Atraktivita versus oblíbenost - jak si získat přátele

  • Trénink posilování atraktivity.
  • Využití neurolingvistického programování k posilování sebeovládání.

Malý festival účinných vlivových komunikačních technik

  • Trénink různých vlivových technik
  • Nácvik rozpoznávání manipulací a obran proti nim.

Kurz  je plně obsazen. Volná místa jsou stále ještě v termínu 30.8.2017

PŘIHLAŠTE SE

Lektor kurzu Oldřich Kvasnička

Mám rád, když se na mých školeních střídá pestrost s hloubkou, dynamika se zamyšlením. Jsem navýsost spokojen, když účastníci odcházejí z kurzů a dívají se na problémy zase trochu jinak, odnášejí si odhodlání nově nabyté zkušenosti a vědomosti používat v praxi a chtějí změny nejen u druhých, ale vidí, že měnit druhé znamená především něnit sebe.

Těším se na vás. Olda