Upravit stránku

Je to prý šance

Slovo „kreativita“ slýcháme stále častěji z různých stran a zdaleka ne pouze v souvislosti s uměleckými počiny. V čase všudypřítomného konkurenčního tlaku a nejrůznějších ekonomických a společenských krizí se kreativita stává jakousi mantrou – nadějí úspěchu firem, očekávanou vlastností perspektivního zaměstnance, příslibem zajímavé práce atd. Produktivita, kvalita, hospodárnost je už dnes řešena tak nějak samo sebou. Pro další existenci a prosperitu potřebujeme nápady a inovace. Ale odkud je pořád brát? Obracíme se na spolupracovníky, obracíme se do sebe sama a hledáme, očekáváme, kreativně uchopujeme problém, někdy se i trápíme a zoufáme si, že to nejde.

Rozpustilí kreativci

Přiznám se, že slovo kreativita nezní mému uchu moc libozvučně. Při svých poradenských dobrodružstvích s Apertou jsem pak zjistil, že u manažerů některých organizací vyvolává despekt i pojem tvořivost, který bývá spolu s přívlastkem lidová synonymem pro samozvané změny, pro produkt individuálního přemýšlení hyperaktivních jedinců páchajících škody a narušujících procesní řád a důvěryhodnost. Kreativita tedy nemusí být vnímána jen jako šance, ale i jako hrozba neřízených a špatně kontrolovatelných pracovních aktivit a ztráty času nějakým blbnutím bez záruky dosažení cíle. A tak je někdy raději zaměstnanecké kreativitě ve firmách zatnut tipec a to je škoda.

Jak na to?

Plň si své povinnosti, hraj si, uč se, bav se, měj kamarády a přemýšlej, čeho chceš dosáhnout.

V jisté nadsázce lze říci, že k pracovníkům, od nichž je očekávána kreativita a její výsledky, by se dalo přistupovat podobně, jako dobrý rodič přistupuje k svým malým či větším ratolestem. Vytvářejme ve firmách pro kreativitu životní prostor, v němž bude prospívat a nebude nebezpečná sobě ani svému okolí.

Je to tak těžké?

Dejme důvěru: Chceš zkusit něco nového? Věřím, že na to máš - vyřešit tento problém!

Vytvořme atmosféru: Když to nezvládneš hned napoprvé, hlavu ti neutrhnu. Ale snaž se, zkoušej to, dej do toho srdce i rozum!

Jasně zadejme úkol a dejme podporu pro budoucí změnu: Očekávám od tebe, že nové řešení bude splňovat tyto konkrétní vlastnosti. Když mě budeš potřebovat, jsem připravený tě podpořit a pomoci ti v dalším postupu!

Stanovme mantinely: Nezapomeň na tvé další běžné povinnosti. Nový úkol zkus zvládnout v tomto čase a s těmito prostředky.

Využívejme metody a techniky podporující kreativitu: Podívej se na ten problém z druhé strany. Nevadí mi, když to zkusíš řešit jinou formou, než jsme byli dosud zvyklí, a vítám to. Nezapomeň, že je důležité o výsledku snít. Nepracuj na tom problému v kuse, zrelaxuj a udržuj se fit.

Živoucí kreativita v organizaci tedy není jen otázkou schopností pracovníků a otázkou používaných řešitelských technik, jak je někdy ve zkratce mylně interpretováno. Kreativita je také otázkou chuti manažerů riskovat a otázkou odhodlání upravit některé související postupy při vedení lidí: způsob zadávání úkolů,  motivaci pracovníků, styl vedení porad, způsob řízení změn atp.

V Apertě věříme, že organizace, v nichž tvořivé myšlení zaměstnanců nalezlo své uplatnění, mohou hledět do budoucnosti s mírným optimismem. Paní Kreativita s sebou totiž zpravidla přivádí jednu ze svých vznešených sester - Loajalitu.

Mgr. Zdeněk Novotný
lektor a konzultant Aperta, s.r.o.