Upravit stránku

Ahoj Markéto, jak se dnes máš? A nebo rovnou, jak se ti líbí na světě?

Jako dítě jsem hodně dlouho chodila do literárně-dramatického oboru recitovat k paní učitelce Hercíkové a tam jsem měla jednu ze svých nejoblíbenějších básniček od Ferlinghettiho: „Svět je báječné místo k narození“. Tehdy jsem se ji naučila, recitovala na soutěžích (a nějaké i vyhrála), ale až dnes té větě daleko víc rozumím a skutečně se pod to můžu podepsat: když si to sám v sobě takto zvolíš, tak to tak doopravdy je! Za sebe musím říct, že ano, že svět je fakt báječný místo k narození i pro život.

Na jakých pilířích stojí tvůj život?

Podstatný pilíř, od kterého se odvíjejí ostatní, jsem já, moje síla, energie, stabilita a to, co jsem se naučila. A není to žádné klišé, skutečně to tak cítím. Další podstatný pilíř je můj muž, spolu dokážeme hodně. Pak je to bezpochyby rodina, čtyři děti, a ta čtvrtá noha či pilíř, je zdraví. Nedá se říct, co je důležitější, ale takhle dohromady dávají tyhle čtyři nohy stabilní stůl.

Jaký je tvůj dar? Co přinášíš světu?

Kromě počtu dětí? (úsměv 😊) Každý nějaké dary má a dříve nebo později je odhalí. Také jsem o tom hodně přemýšlela a myslím si, že tím mým darem je být s lidmi, pomáhat jim, aby každý mohl být uvolněný, přirozený a spokojený. Mám to i ověřené; vyhledávám společnost a jsou-li v ní podobně naladění lidé, cítím se moc dobře a domnívám se, že je to vzájemné. Možná to není úplně dar, ale je to jednoduše něco, co mám.

Existuje nějaký popis nebo typologie, která tě vystihuje?

Typologie moc nevyhledávám… Nicméně jsem ukázkový střelec. A co to pro mě znamená? Dělat všechno s chutí, s velkým zápalem. Někdy střílet přímo a někdy bokem, ale vždy „dobře“. A i když šíp dopadne špatně, tak si stejně s časem uvědomím, že i tato rána byla dobře mířená a v posledku dobrá. Nebo se vidím jako takové indiánské dítě ve městě. Což pro mě znamená velkou potřebu svobody. Jinými slovy: umět žít v mantinelech města, respektovat je, a přitom si zachovat svoji svobodu, své štěstí a spokojenost.

Co tě přivedlo do Aperty?

Už je to hodně let let, jedenáct, vrátila jsem se tehdy ze zahraničního pobytu v Irsku, přemýšlela jsem tehdy co a jak a kamarádka mě přivedla k Oldovi Kvasničkovi a Apertě. Pak se vše seběhlo neskutečně rychle – a byla jsem tam.

Markéta Holinová

Markéta Holinová

lektorka a konzultantka v Aperta s.r.o.

Markéta je v oboru 10 let, jejím nejsilnějším tématem je výcvik nových 
lektorů (Train the Trainers), lektorské a prezentační dovednosti. 

S nadšením připravuje programy pro AC/DC, kde je hodnotitelem 
a pozorovatelem. Na výsledky AC/DC pak navazuje cílenými tréninky 
komunikačních dovedností, organizačních schopností a plánování, vedení 
týmu, motivace a spolupráce. Poskytuje tréninky zpětných vazeb.  

Jak jsi zrála v Apertě?

Jedenáct let je ohromně dlouhá doba, zažila jsem za tu dobu nejvíce turbulencí ve svém životě. Aperta se mnou stála při všech mých velkých životních meznících: přišla jsem jako slečna a dozrála jsem nejen pracovně, ale i lidsky do ženy nejen s většími zkušenostmi, ale i s větší sebejistotou. Sedm let z toho jsem strávila na mateřské, ale ani během ní jsem s Apertou neztratila kontakt.

A mimochodem jsem se díky Apertě naučila dobře řídit auto 😊.

Jaký je tvůj největší přínos Apertě? A klientům?

Mám dost životní, vibrující energie: ráda se zasměju, ráda zavtipkuji a ráda to sdílím.

A klientům? Pokud mám říct, na čem skutečně stavím svá školení a byla bych ráda, aby si to lidé uvědomili, je vědomí jejich autenticity, přirozenosti a toho, že je každý dobrý přesně tak, jak je. Hodně se mi to daří při kurzech zaměřených na prezentační nebo lektorské dovednosti, což jsou taková moje největší témata v Apertě. Že každý je dobrý takový, jaký je, a zároveň je každý jiný, jedinečný a v téhle jinakosti se skrývá ohromná pestrost.

Nikdy se nebudu považovat za studnici rad a moudrostí, ale vždycky ráda podpořím každého, aby našel, v čem je dobrý.

Co dává Aperta a klienti tobě?

Pocit toho, že když se sejde skupina podobně smýšlejících a chytrých lidí, kteří chtějí něco dělat společně, tak je to fantastické. Společně se udělá víc, než když je na to člověk sám. Být tady v Apertě, učit se od sebe a zároveň si uvědomit, že sama můžu přispět k tomu, že i dalším lidem můžeme dobře vstoupit do života a pomoci jim v jejich směřování… Podobné je to s klienty. Je skvělé, když na sobě chtějí „makat“, a když jim v tom já můžu pomoci. Když své poznání navíc sdílí, když se dokážou pochválit a ocenit sebe i druhé – to je prostě ono. A dobře provedené školení poznám podle toho, že se vracím unavená, ale ne udřená. Unavená, ale s pocitem, že to mělo smysl.

Jaký je tvůj další směr? Jaká témata tebou rezonují?  

Stojím teď ve svém životě na rozcestí, takže hodně přemýšlím. Zabývám se smyslem své práce. Hodně mě zajímá svoboda ve vzdělávání, jak u dospělých, tak ve školství. V tom se zřejmě skrývá moje další cesta. A chci být blízko lidem, „v terénu“. Stále nad tím přemýšlím, vycházím ze svého pocitu, že se vzdělávání musí odehrávat jinak než doposud a v této době se podle mě otevírá možnost to měnit.

Je nějaká modrost nebo zkušenost, která tě hodně ovlivnila a chtěla bys ji s námi sdílet?

Nevím, jestli je publikovatelná, obsahuje sprosté slovo… Měla jsem úžasného tatínka. Měl rád češtinu, hrál si se slovy, a po jeho smrti jsem napsala seznam jeho hlášek – nejen vtipných, ale především těch s hloubkou, co mají sílu. Od malička jsem dostávala radu, kterou jsem dřív nechápala, ale dnes už ano: „Koukej, abys viděla“. „Markétko, koukej, abys viděla“. S touhle radou mě vždy někam vysílal – do světa, do mých samostatných životních zkušeností; a já ji opravdu prožívám a přesně rozumím, co tím myslel…

Moje životní krédo (a myslím že i celé naší rodiny) je – a obsahuje to sprosté avízované slovo, ale jiné slovo tam prostě nemůže být: hlavně se z toho neposrat. A to si fakt řeknu několikrát denně.

 

Děkuju za rozhovor!

Jan Jersák

Jan Jersák

lektor a konzultant v Aperta, s.r.o.

Většinu svého života se věnuje kultivaci sebe sama a předávání svých poznatků 
druhým. Ať už jako lektor, terapeut či masér. Zajímají ho témata seberozvoje 
(se zaměřením na celistvost a zrání osobnosti, práci s motivací, záměrem,
smyslem a posláním, a v neposlední řadě i kultivací vztahů). 

Další doménou zájmů je vzdělávání obecně (s důrazem na sebeřízené učení) 
a otázky vývoje vzdělávání a podnikání do budoucna (což zahrnuje témata 
svobody a odpovědnosti, autonomie, hodnot a firemní kultury). Rád kombinuje 
své životní zkušenosti s praxí s mnoha věkovými i profesními skupinami.