Upravit stránku

Máte rádi návody k obsluze televizoru, myčky, ledničky …? Já je mám rád až na druhém místě a věřím, že v tom nejsem sám.

Složitost techniky kombinovaná s principy anglosaského práva vede k tomu, že návody neustále rostou co do počtu stran. Už tento samotný fakt mnohé z nás odrazuje od toho, abychom je používali. Raději se snažíme věci zprovoznit, obsluhovat …, řešit bez návodu, což je dáno tzv. intuitivním ovládáním přístroje nebo nadprůměrnými schopnostmi jedince, případně obojím. Zprovoznit televizor bez návodu může být skvělým důkazem schopností, jež zvedají sebevědomí. Nedaří-li se, musíme sáhnout po návodu. Symbolu porážky, kterou si můžeme kompenzovat konstatováním, že chyba je ve výrobci, nikoliv v nás. Nicméně příručka k obsluze je tu a nabyla charakteru knížky poslední záchrany. Proto i velké očekávání k její návodnosti (tj. srozumitelnosti, správnosti a jednoduchosti).

Zatím jsem psal o návodech k přístrojům, ale poptávka po instrukcích má širší záběr. Často se na svých vzdělávacích akcích setkávám s touhou získat návod pro řešení vztahových situací, manažerské kazuistiky nevyjímaje.

Můj intuitivní postup nevede k požadovaným výsledkům, chci jednoduchý (nejlépe jedno větný, bez variant) návod, co mám přesně udělat, abych dosáhl úspěchu. I zde je velké očekávání a možná stejně velké následné zklamání, když nedostávám požadované. Inspirace k řešení jsou někdy přijímané jako málo konkrétní, špatně představitelné. Kde je chyba? Myslím si, že v nevnímání základní odlišnosti mezi způsobem fungování přístroje a člověka. Jestliže přístroj má logické principy svého fungování a vrtochy ve fungování jsou technickou chybou, člověk je silně ovládán emocemi. I více, než by si přál. A na pocity nejsou zaručeně fungující soupisy postupů. Možná by odpověď na poptávku po návodu k obsluze kolegy, nadřízeného, podřízeného, partnera … mohla začínat výrazným konstatováním: DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pro tyto situace klasický návod není. Jsou jen inspirace s větší či menší pravděpodobností fungování. To není výmluva, ale konstatování reality. Záleží jen na nás, jak návodné inspirace přetavíme do svého jednání. Bude při tom záležet (opět) na citu.

Mgr. Michal Knězů Mrvka
Aperta, s.r.o.