Upravit stránku

Plánovat odpočinek? Jen do určité míry. Odpočinek potřebujeme vždy, když se dostaví stres. A stres nám přivádí TO, co je NEPŘEDVÍDATELNÉ a NEOVLIVNITELNÉ. Všechen odpočinek nelze plánovat, tak jako nelze plánovat stresovou reakci.  Nechme také něco momentální potřebě úlevy a klidu a naučme se jim věřit.

 

                                                      *    *    *

 

Harmonie v nakládání s časem je rovnováha mezi cíleným (plánovaným) a náhodným. Být 24 hodin denně odpovědným lze jen za cenu ztráty spontaneity a hravosti. Plánování a náhodnost jsou jako dvě energie. Jedna se podobá vedení vysokého napětí a druhá slunci či vzduchu. Potřebujeme obojí.

 

                           *    *    *

 

Čas, který jsme věnovali druhým, je možné vnímat jako vklad do banky. Běžíme vybírat, když se chceme potěšit, nebo když je průšvih. Tak jen, aby bylo vůbec kam běžet.

Konrád Lorenz (rakouský zoolog, zakladatel vědního oboru etologie a nositel Nobelovy ceny) se zabýval pozorováním hus velkých. Zavedl termín „husí štěbetání“.  Takové štěbetání pro nic za nic, aby prostě řeč nestála. Zdánlivě úplně zbytečné a neefektivní. Pouze do té doby, než začal husy, vždy když s TÍM začaly, rozhánět. Po nějaké době nemožnosti štěbetat, husy přestaly spolupracovat a rozmohly se mezi nimi silné projevy vnitrodruhové agresivity. Také patříte mezi ty, kteří si myslí, že čas na „kuchyňkovské“ řeči ve firmách je čas vyplýtvaný, zbytečný a promarněný?

 

*    *    *

 

Digitálním časem jsme si nechali ukrást to, co je na času nejpodstatnější – kontext minulosti a přítomnosti. Na digitálkách vidíme jen TEĎ, sice absolutně přesně, ale vlastně ve většině životních situací je tahle absolutní přesnost zbytečná. Možná i proto jsou ručičkové hodinky symbolem luxusu. Luxusu žít v kontextu se svou minulostí a budoucností A nejen tady a teď.   

 

*    *    *

 

Slovo diář pochází z latiny a znamená den. Snad poťouchlá náhoda způsobila, že ve slově diář je přítomno i slovo dia. A tak nezbývá než se tázat, co do našich diářů vlastně patří. Jsou pro nás pomocníkem pro hromadění úkolů a událostí, nebo spíše napovídají, že máme   redukovat (ono dia) a zapisovat (žít) jen opravdu to, co je významné.

 

Oldřich Kvasnička - jednatel, kouč, lektor v Aperta, s.r.o.