Upravit stránku

Jsi novou posilou našeho týmu, navlékáš v Apertě trikot lektora. Na očekávatelnou otázku, co tě přivedlo do Aperty, se ptát nebudu, protože jsem tě přivedla já, ale zeptám se tě, co přinášíš s sebou?

Přináším nový pohled, svůj zájem. 

 

Zájem o co?

Zájem o práci s lidmi. Mě baví vlastně jakákoliv práce s lidmi. Přijde mi to jako neskutečně zajímavá věc. Teď to zní asi jako klišé. Ale každý člověk je jiný a od každého se učím, jak myslí, jak vnímá a tím pádem je pro mě taková detektivní práce objevovat jak mu, řekněme, přijít na kobylku. Objevit nějaké věci, na kterých bychom třeba spolu mohli pracovat, otevírat je, řešit je, rozvíjet je, inspirovat se. To mě teď baví.

 

Když jsi na první poradě uváděl, že jsi hodně vztahový,  tak čekáš něco od vztahů s klienty? Teď jsi řekl, co přinášíš ty. Co myslíš, že ti přinesou klienti?

Ještě ke vztahům – ono to možná vyzní, že myslím vztahy mezi lidmi, ale já tím velmi často myslím i vztahy k sobě samému, ke svým potencialitám. To nemusí být nutně vztahy mezi lidmi. Můžou to být klidně i vztahy k něčemu jinému, včetně třeba zvířat.

 

Nebo věcí?

Ano, nebo věcí.

 

Jsi materialista?

Cože? … Jestli jsem materialista? To asi ne. Z definice toho pojmu. To by byla moc velká nuda.

 

Co by tě na tom nudilo?

Kdybych byl materialista, tak by mě asi zajímaly jenom nějaké techniky moci, jak dosáhnout toho, co potřebuji. Na Oldově (Oldřicha Kvasničky – pozn.redakce) školení jsem nedávno slyšel, že někdo mocný vzhledem ke svým cílům uváděl tři věci, které zdržují, a které je třeba eliminovat, což je rodina, přátelé a koníčky. To je pro mě představa fungování v materialistickém bytí. A zdá se mi nudná nebo překonaná.

 

A když se vrátíme k té otázce, když jsme u toho materialismu, co čekáš, že ti dají naši klienti?

Pro mě je to stejná odpověď jako předtím. Zajímá mě, jak myslí, vnímají, co řeší a jak se k tomu staví. A ve chvíli, kdy existuje situace, která nás svedla dohromady, jak s tím něco dělat, vyměňovat zkušenosti, sdílet příběhy nebo to nějak měnit. Takhle obecně. Proto mě klienti baví. Ať už v Apertě nebo když dělám například masáže, terapie apod.


 

Jan Jersák

Jan Jersák

lektor a konzultant v Aperta s.r.o.

Většinu svého života se věnuje kultivaci sebe sama a předávání svých poznatků druhým. Ať už jako lektor, terapeut či masér. Zajímají ho témata seberozvoje (se zaměřením na celistvost a zrání osobnosti , práci s motivací, záměrem, smyslem a posláním, a v neposlední řadě i kultivací vztahů). Další doménou zájmů je vzdělávání obecně (s důrazem na sebeřízené učení) a otázky vývoje vzdělávání a podnikání do budoucna (což zahrnuje témata svobody a odpovědnosti , autonomie, hodnot a firemní kultury). Rád kombinuje své životní zkušenosti s praxí s mnoha věkovými i profesními skupinami.

Teď jedna konkrétní poznávací otázka – máš nějaké totemové zvíře?

Posledních pár let mě hodně baví jaguár.

 

Bavíme se o té šelmě v přírodě? Nebavíš se jiným jaguárem?

Jo, myslím tu kočku velkou, ta čtyřkolá taky není někdy úplně špatná...

 

Co tě na něm přitahuje?

Já jsem v Tzolkin kalendáři, mayském, shodou okolností jaguár, což je zvířecí bytost, která má hluboký vztah se zemí, má dar léčit, měnit věci. Je to taková šamanská energie. Je to ženská energie ve velké pronikavosti, tajemnosti a zároveň to je lovec, strategická energie. 

 

Vystihuje tě to?

Myslím, že v řadě aspektů ano. Identifikuju se s tím.

 

Co rychlost? Jaguár je znám svou rychlostí – řekl bys o sobě, že jsi zrychlený? Nebo rychle reagující? Jaké je tvoje životní tempo?

Zrychlený jsem býval, myslím, že už se zklidňuji. Občas mi to ale rychleji myslí, než mluvím, pak vznikají trochu přívaly slov, takže na to si dávám pozor.

Co bys doporučil na zklidnění?

Uzemňovat, navazovat vztah se zemí. Víc vnímat. Kde jsem, co jsem, co se kolem mě děje. I fyzický kontakt navazovat - kopnout si do země, sáhnout rukama na zem, schoulit se do klubíčka, sednout si na židli, lehnout do vany...

 

Jak zatím vnímáš práci v Apertě v souvislosti s tempem? Máš za sebou pár týdnů...

Já si zatím svoje tempo hledám. Jako správný jaguár očuchávám všechna možná zákoutí. Učím se, pozoruju a hledám možnosti, jak se postupně projevovat.

 

Krom toho, co jsi zatím popisoval, na co se u klientů těšíš nejvíce? Na jaký typ práce, protože portfolio produktů a možností, jak se zapojit, je v Apertě obrovské... od vyklízení garáže klidně po pečení cukroví, vážně cokoliv.

Těším se na hluboké vztahy, které mohou nastat, kdy klient objeví vztah ke svým možnostem, o kterých neměl ani tušení. A to může nastat úplně kdykoliv, u jakéhokoliv školení, a bývá to velké překvapení. Mám rád tyto „nečekané zisky“.

 

Myslíš, že by pro tebe v Apertě mohly přijít i nečekané ztráty, navážu-li ekonomickou terminologií?

To nevím, nad tím jsem nepřemýšlel.

 

Přemýšlíš nad věcmi spíše pozitivními?

Nevím, jestli pozitivními, ale spíše nad věcmi, které umožňují něco rozvíjet. Asi jsem spíš realista než optimista. Myslím, že to řekl Einstein, jestli mu to někdo nepřipsal. Lidská bytost má dvě volby. Buď se tady všemu smát, nebo ze všeho plakat. Já jsem si řekl, že je příjemnější se smát než plakat, ale samozřejmě v jádru jsou si ty dvě možnosti rovnocenné.

 

Je něco, co by si vzkázal svým klientům, kteří se s tebou pravděpodobně setkají na školení?

Rád vás uvidím. Těším se na vás.

 

Je něco, co by o tobě určitě měli vědět předem?

Ať se ničeho nebojí.

 

Ptala se...

Alena Čechová

Alena Čechová

lektorka a konzultantka v Aperta, s.r.o.

Její hlavní doménou je komunikace a logická argumentace, kritické myšlení, rétorika, prezentační dovednosti, prevence a řešení konfliktů, moderování a facilitace. Podílí se na přípravách a realizacích AC/DC, stejně tak i outdoorových programů, kde uplatňuje cit pro skupinovou dynamiku a znalost otázky týmové spolupráce. Zabývá se etikou a firemní kulturou, speciálně tématy adaptace, vyrovnávacích strategií a hodnotové orientace, blíže též v kontextu interkulturní psychologie v pracovním procesu.