Upravit stránku

Co vás první napadne, když se řekne přítomnost? Mně první naskočilo, když jsme otázku napsal: časopis, který je spojen T.G. Masarykem a Ferdinandem Peroutkou. O něm však v dnešním příspěvku tak úplně nepůjde.

A o co tedy půjde? O přítomnost nahlíženou ze dvou různých úhlů a důsledků, jež z toho vyplývají.

Ten první úhel nazírání přítomnosti ji vidí jako silné, zejména emocionální vnímání teď a tady. Kouzelné to chvíle, okouzlující okamžiky. V těchto slovech je skryta i podstata – jsou to jen chvíle, které nás vzdalují od rozumu a mají svou magii. Kouzlo je natolik silné, že jeho působením zapomínáme na minulost i budoucnost. Všechny ty dosavadní zkušenosti, rady jsou očarovány. A tak utrácíme a neřešíme budoucí splácení. A teď moc nezáleží na tom, zda jsem zástupce státu, domácnosti či jsou to mé osobní výdaje. Reklama nás v tom jen utvrzuje a posiluje kouzla tvrzeními, že existuje odklad splátek, že na krásnou přítomnost v podobě dovolené se dá půjčit a radost z věcí pod vánočním stromkem může být také na dluh.

Máme okamžitě volat, neboť vemlouvavě nařizující hlas nám sdělil, že získáme slevu či dárek. A chceme mít teď radost z obdarování? Obchodníci v různých prezentacích jsou opravdovými iluzionisty, kteří musí zabránit racionálnímu prověření.

Mnozí si nechávají tetovat na své tělo motivy, jež jim připadají nyní módní (příznačné slovo pro pomíjivost) a jak to bude s obrázkem na proměněném těle v jiném čase, teď neřeším. Zkrátka: teď a tady, no future!

A ještě jeden příklad emocionální přítomnosti: bulvár a bulvarizace médií. Pobavit, překvapit … vše k rychlé spotřebě. Tomu odpovídá i důraz na vizuální stránku, krátké články s efemérními „hrdiny“.

Jiný úhel pohledu přítomnost vnímá jakožto průsečík minulosti a budoucnosti. Vědomí souvztažnosti časočar. V tomto pojetí je přítomnost okamžikem na cestě. Teď se setkává prožité, zažité s tím co chci, kam směřuju … I zde jsou silné emoce, mnohdy plné odhodlanosti dosáhnout svého. Jsou však též spojeny se schopností oddalovat potěšující, což se většinou bez zapojení rozumu nedaří.

Myslím si, že je důležité najít pro sebe rovnováhu mezi užitím si okamžiku, který mě dodává energii, umožňuje se na chvíli zastavit, být sám sebou a schopností vnímat současnost jako prolnutí časových os. Takovýmto průnikem na konci léta je také desetileté výročí založení společnosti Aperta. Máme v sobě cestu i horizonty jejího pokračování. Zkrátka: budoucnost je, je v nás a vzniká právě teď, což si nejenom uvědomujeme, umíme si to i užít.

Michal Knězů Mrvka
Aperta, s.r.o.