Upravit stránku

Kdo si nechává šít na míru? Na míru si nechávají šít ti, kteří si uvědomují, kdo jsou a ti, co by chtěli být tím, čím zatím nejsou nebo ti, kteří jsou výjimeční ve velikostech.

S příchodem ESF (evropských strukturálních fondů) se rozšířili možnosti a šít na míru se může i pro ty, kteří na to zvyklí nebyli. Příkladem jsou sanitáři, skupina, která doposud oblékala uniformy.

Mnohdy se při školení řeší, CO má být jeho obsahem, jaká témata budou pro účastníky užitečná, jak je navzájem propojit, jaké techniky využít a podobně. U skupiny sanitářů jsem se soustředila na něco jiného. Když jsem si školení připravovala se zadavateli, upozorňovali mě na to, že se jedná o skupinu, která nikdy v rámci nemocnice vzdělávána nebyla, pravděpodobně se cítí nedoceněni a ze strany sanitářů není vidět zájem o témata související s nemocnicí nebo jejich prací.

Školení jsem tedy soustředila více na to, KDO bude školen. Zaměřila jsem se na ukotvení profesní role, zdůraznění důležitosti jejich profese, na oblasti, jež jsou pro ně obtížné (stres management) a z hlediska formy byl účastníkům dán prostor pro diskuze a vzájemné naslouchání. Zároveň jsem za důležité považovala pohlídat si, aby školení nesklouzlo k lamentování a stížnostem na okolí a vedení, ale směřovalo k pozitivním krokům. Již během jejich prvních školení jsem si všimla, jak nárůst sebevědomí mění jejich přístup k nemocnici. Z mé zkušenosti tedy vyplývá, že v případě tohoto typu školení není tolik důležité, co je školeno, ale podstatnější je, že právě tato skupina je školena.

Platí to jen v tomto případě?

Mgr. Šárka Košková
lektorka Aperta, s.r.o.