Upravit stránku

Svět kolem nás se mění neuvěřitelnou rychlostí. Můžeme to pozorovat na svých dětech, na rychlosti, se kterou měníme telefony či na informacích, jejichž objem se neustále násobí. A také na finančnictví. Banky, mnohaletý symbol velmi konzervativního podnikání, se v posledních „pár letech“ neuvěřitelně proměnily. Staly se leadery v zavádění moderních technologií, ve flexibilitě přístupu k zaměstnancům, agilitě... Svým způsobem fungování i kulturou jsou některé banky dnes blíže velkým  IT firmám, než bankám před dvaceti lety.

Příležitostí zblízka tento vývoj sledovat je pro mne ČSOB, se kterou Aperta několik let spolupracuje. Bezprostředním impulsem k tomuto článku byl symbolický moment pro probíhající změny – otevření nové budovy, tzv. SHQ (klíč k rozluštění tohoto kódu najdete v samostatném rámečku), v červnu 2019 v Praze Radlicích.

Prostor ovlivňuje člověka, ne nadarmo se říká genius loci, a člověk ovlivňuje prostor. Je to oboustranná interakce. Čeho všeho je nová budova příslibem? A jak je postavena a funguje? Průvodkyní po virtuální prohlíce budovou a klíčových poselstvích, jež jsou v prostoru SHQ zhmotněna, nám bude Vlaďka Jahodová, Team Leader ČSOB EDU vzdělávací centrum.

Je to velkorysý prostor nejen pro školení, ale i pro sdílení a networking.

SHQ jako symbol ZMĚN

Stojíme před budou SHQ v Radlicích navrženou studiem Chalupa Architekti. Budova kopíruje reliéf svahu a zapadá do okolní zeleně. Nápovědou nám může být i severněji postavená budova navržená architektem Josefem Pleskotem, tzv. NHQ, s řadou ocenění v prestižních stavebních a ekologických soutěžích. Budovy mají stejné DNA, obě působí dojmem staveb s lidským rozměrem, ani se nechce věřit, že v obou budovách pracuje téměř pět tisíc zaměstnanců. Nejsou však stejné. Mají rozdílný účel, a také je dělí od „narození“ přibližně dvanáct let.

Symbolem jakých změn je SHQ? Nová budova odráží principy flexibility a agility. Lidé si mohou vybrat, jak a odkud chtějí pracovat. V Kampusu najdete jak pracovní zóny, tak zóny pro soustředěnou práci a pro týmovou spolupráci. Velký důraz je kladen na ekologii, obě budovy nabízí rozsáhlé plochy střešní zeleně. Téma citlivého zacházení s přírodními zdroji se odráží ve všem, co děláme. I pro kávu si dnes s kolegy chodíme se svým hrnečkem a do kelímku ji prostě nedostaneme. Toto chování je mi blízké.

S otevřením nového Kampusu vznikl i nový prostor vzdělávacího centra ČSOB EDU. Doposud rozvoj nových i stávajících zaměstnanců probíhal v prostorech budovy U Průhonu, budově starší, která neodpovídá dnešním standardům. Pro celý náš tým, ale především pro účastníky školení, je SHQ velká změna a nabízí velkou řadu možností pro inspiraci a rozvoj.

Nové vzdělávací centrum najdete ve dvou patrech propojených velkým schodištěm, na které se pohodleně usadí padesát kolegů. Když si tu sedneme, můžeme mít pocit jako v řeckém amfiteátru nebo na stadionu. Je to velkorysý prostor nejen pro školení, ale i pro sdílení a networking. K tomu všemu přispívá i všudypřítomná zeleň a dostatek světla.

Parametry budovy SHQ a její unikátnosti

ČSOB otevřela v červnu 2019 Kampus. Jeden z nejmodernějších kancelářských komplexů v Evropě.

Sídlo bankopojišťovací skupiny vytváří pracovní prostor pro téměř 5000 zaměstnanců. Kampus je tvořen dvěma samostatnými budovami (NHQ a SHQ - North a South headquarter), které jsou vzájemně propojeny zastřešenou lávkou pro pěší. Obě dvě budovy byly vytvořeny jako bezbariérové, s důrazem na ekologii a co největší možné splynutí s okolním prostředím. Nová budova splňuje nejvyšší ekologické standardy v souladu s mezinárodní certifikací LEED Platinum. Unikátní je řešení vytápění a ochlazování prostřednictvím 177 podzemních vrtů. V Česku se jedná o největší soustavu geometrických vrtů. Budova má vlastní systém využívání dešťové vody.

SHQ jako PROSTOR životního a  pracovního stylu

Budova je navržena tak, aby umožňovala využít nejmodernější technologie přes vybavení, správu budovy, po biometrickou identifikaci při vstupu do budovy.

Mám ráda možnost volby. Přestávku na oběd mohu strávit v jídelně, venku na terase, nebo v kavárně, která je součástí atria. Osobně se těším na využívání nových tematických zasedacích místností, které si navrhli sami zaměstanci.

 

SHQ jako ODRAZ změn ve vzdělávání

Vývoj technologií i změny v životním stylu s sebou přinášejí i změny ve vzdělávání. Mnohem více se zaměřujeme ve skupině ČSOB na digitální vzdělávání, využívání e-knih a videí. Je pro nás ale stále zásadní lidský rozměr a přístup. Myslím si, že právě touto cestou zdánlivých protikladů půjde vývoj ve vzdělávání.

Podporujeme učení se navzájem.

Jaké k tomu máme prostorové podmínky? Vzdělávací centrum je vybaveno devatenácti místnostmi, z toho pěti počítačovými. Počítačové místnosti jsou projektovány jako kombinované. Počítače a monitory jsou zabudovány do stolů, využívají se jen, když jsou na kurzu potřeba. Velká konferenční místnost nabízí až stovku míst. Unikátní jsou dvě koučovny a agilní místnost, vhodná pro design sprinty a podporu kreativity. Některé inovace vznikají právě pomocí design sprintu, pětidenního projektu, který je zakončený vytvořením prototypu a testováním.  

Každá z místnosti je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které snímají a přenášejí prezentujícího. Nové dotykové LCD obrazovky umožnují lektorům mnohem více interaktivity. Jsme připraveni na nový způsob učení a věříme v digitální cestu za poznáním. Technologie ve školicích místnostech umožňují lidem rozvíjet se efektivněji. Mohou odstraňovat bariéru kolegům z regionů. S nadsázkou se dá říci, že se dá vzdělávat odkukoliv a kdykoliv. Technologie a člověk se mnohem více propojují, usnadňují nám život, pokud s nimi umíme pracovat.

Podporujeme učení se navzájem. Při pravidelných setkáních si kolegové mohou vyzkoušet různé aplikace a digitální techniky. Zlepšení v digitálních dovednostech vnímám v dnešní době jako zásadní. Přínosná je vždy diskuze nad využitím v praxi i doma. Diktování zpráv do telefonu mi šetří čas a využívám jej často i během cesty autem.

Jaké je podpůrné zázemí vzdělávací centra? Pro pohodu a komfort účastníků školení jsou k dispozici tři designové kuchyňky. Oceňuji také dvě terasy, které jsou součástí prostoru, s výhledem do zeleně – ideální pro relax, nebo práci.

Každému z nás při učení vyhovuje něco jiného, věříme, že i nové prostory pomohou vybrat si ze široké škály možností.

Co se týče našeho týmu, z rolí koordinátorů a admistrátorů kurzů se měníme na průvodce na cestách za poznáním. I my jsme vykročili z kanceláře do prostoru a těšíme se ze vzájemného obohacování. Chceme, aby naše vzdělávací centrum měli kolegové spojené s pozitivními zážitky, které je v práci oslovily a posunuly. Moje přání je, aby to bylo místo, kam se rádi lidé opakovaně vrací. Místo, kde mají klid na své studium a sdílení s ostatními.

 

Závěrem

Způsoby poznávání a učení se proměňují. I bez pohledu do křišťálové koule se dá předpovědět, že zaměstnavatelé na sebe budou brát stále více roli podporovatelů svých zaměstnanců na jejich cestách za vzděláním. Ti budou mít větší možnosti se rozhodovat kdy, jak a kde se rozvíjet. V ČSOB k tomu takto přistupují a SHQ je toho architektonickým vyjádřením.

Michal Knězů Mrvka

Michal Knězů Mrvka

lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Jsou paláce, ve kterých se člověk cítí malý. Jsou domy, které výrazně odrážejí vkus svých majitelů. A také stavby, kde se cítím dobře. SHQ pro mne takovou je. Při školeních velmi oceňuji flexibilitu prostoru, což dává nové možnosti i školícím programům.  

 

Vladěna Jahodová

Vladěna Jahodová

Team Leader ČSOB EDU vzdělávací centrum

V oblasti HR se pohybuji 18 let. V ČSOB jsem své zkušenosti získávala jak na pozici HR Business Partnera, tak na pozici Specialisty pro rozvoj a vzdělávání. Vzdělávání je moje srdcová záležitost. Jsem ráda obklopena lidmi a baví mě rozvíjet se v různorodých oblastech.