Upravit stránku

Co lze říci o emocích

1.    Jsou dočasné – nebo-li mají začátek – vrchol - odeznění (konec)

2.    Jsou valenční – vztahové – nebo-li vypovídají o vztahu k nositeli, druhým lidem či k tématu

3.    Jsou kvalitativní – nebo-li nejsou neutrální

4.    Jsou pasivní – nebo-li nemůžeme si do jisté míry vybrat, jak se cítíme. Tento pohled na emoce však s poledními výzkumy mozku bere hodně za své. Emoce se můžeme naučit ovládat, vyvolávat je, zvyšovat jejich intenzitu…

K čemu jsou – proč je dobré se je naučit rozpoznávat u sebe i u druhých:

1.    Regulují sociální chování (někdy) a usnadňují komunikaci (někdy)

2.    Připravují na akci

3.    Naznačují budoucí chování (většina lidí nemá poker face)

Otázka č 1:

Patříte spíše mezi ty, kteří chtějí jednat tváří v tvář, nebo naopak Vám vyhovuje jednání po telefonu, emailu… ? Proč asi…?

Odpověď:

Lidé, kteří raději volí jednání bez setkání tváří v tvář, bývají hodnoceni jako méně průbojní, méně sebevědomí. Vyhnout s osobnímu kontaktu opravdu znamená často vyhnutí se riziku, že na mě bude příliš vidět, co jsem, jak jsem, co prožívám apod. … Mimochodem, mnoho lidí umí napsat velmi ostrý email, ale v reálu v jednání s druhými už jim být ostří a asertivní tolik nejde.

Otázka č 2:

Budou lidé, kteří drží tužku mezi zuby, nebo mezi rty hodnotit obrázky karikatur stejně? Co myslíte? Než odpovíte, nejdříve si sami vyzkoušejte dát tužku mezi zuby a pak mezi rty.

Odpověď:

Různé držení tužky v ústech stimuluje různé svaly a ty pak stimulují různá mozková centra. V pokusu, lidé, kteří měli tužku mezi zuby, prohlížené karikatury hodnotili jako vtipnější, než ti, kteří ji měli mezi rty.

Co z toho vyplývá? Fyziologické reakce (chování) ovlivňuje emocionální reakce a ty pak v důsledku kognitivní (rozumové) .

Závěrem:

Emoce stejně jako pudy jsou motorem ( e – motore) našich činů. Proto tak úzce souvisí s motivací a chováním. Tedy v důsledku i s rozhodováním. Představa, že se rozhodujeme tzv. racionálně, je dávno mrtvá a nejlépe to vědí všichni marketingoví specialisté, kreativci reklam, designéři. Bohužel stále nejméně manažeři a lidé, kteří jsou zodpovědní za zaměstnance a za dosahování výsledků. V mnoha pokusech se lékaři přesvědčili, že pokud např. při operacích mozku zasáhnou do emočních center, výrazně se omezí u operovaných lidí schopnost se rozhodovat, aniž by utrpěla jejich inteligence.

Tedy otázka č. 3 

Jak umíte motivovat své kolegy, podřízené? Je málo ostře položená otázka. Dokonce můžeme říci, že je to špatně položená otázka.

Zkusme otázku č. 4 a více :

Jak umím aktivně pracovat s emocemi svými i druhých? Jaké emoce vyvolávám a proč se mnou lidé rádi spolupracují – vyhýbají se mi…?  

 

Mnoho upřímnosti v hledání odpovědí Vám přeje

Mgr. Oldřich Kvasnička
lektor, konzultant, kouč - Aperta, s.r.o.

Článek si můžete přečíst také na Managementmania.com. Zde si také můžete vyplnit test, zda umíte rozpoznat emoce.