Upravit stránku

Svět lídrů je náš nový rozvojový program, jehož důležitým podtitulem je „… dovednosti pro svět, který nás čeká…“. Naším záměrem je připravit manažery na svět, na který v podstatě nedohlédneme, ale můžeme se na něj nachystat a vybavit se do budoucna.

Program jsme vymysleli interně společně s kolegou. Do detailu jsme ho nadesignovali a vybrali externí dodavatele. Dnes máme roli gestorů, což obnáší různé obsahové úpravy programu, skládání skupin, propojování dodavatelů s představenstvem společnosti, interní komunikaci o programu s manažery a zaměstnanci nebo vyhodnocování jednotlivých částí i celku.

Program je postaven na třech důležitých hodnotových pilířích, které se odráží jak v principech programu, tak v jeho obsahu. Jsou jimi RESPEKT, ODVAHA a ODPOVĚDNOST.

Program obsahuje standardní prvky takového způsobu rozvoje v kombinaci s unikátními aspekty. Propojuje různé manažerské úrovně od leaderů, kteří vedou menší týmy a mají přímé podřízené, až po ty, jež sami vedou jiné manažery, a tudíž i větší celky. Aktivně zapojeni jsou i členové představenstva banky. Je připraven pro celou manažerskou populaci ČSOB skupiny, včetně malých i velkých dcer či sester. Mísí se v něm různé subkultury a obory, ve kterých manažeři pracují. Důležitým prvkem je naprostá dobrovolnost v účasti.

Další unikát vnímám ve způsobu práce s externími průvodci programu (neříkáme jim „lektoři“, neboť účastníky programem skutečně provázejí). Vybrali jsme pět různých dodavatelů, tzn. pět skutečných osobností a skvělých lidí. Každý z nich je jiný a dohromady tvoří mimořádný tým. Společně jsme se domluvili na tom, jak budou jednotlivé moduly postaveny. Definovali jsme společné linky a výstupy, který každý z nich respektuje. Jak ale k výstupům se skupinou dojdou, to necháváme na nich. Každý jde jinou cestou, která je naprosto unikátní. Máme naprostou důvěru v to, jak a na čem se skupinami pracují.

Věřím, že tento způsob práce je i pro tyto průvodce zajímavý a pravděpodobně i neobvyklý. Chceme, aby pracovali společně a táhli s námi za jeden provaz, byť jsou si v podstatě mezi sebou konkurencí. Vnímám jejich velkou otevřenost a schopnost spolupráce a cením si jí. Děkujeme Apertě, že je podstatnou součástí.

Před vstupem do programu účastníci podepisují tzv. účastnickou dohodu, kterou jsme vytvořili společně s externími průvodci. Shrnuje podstatu programu a propojuje s ní hodnoty banky.

Obsahově je program kombinací softových a hardových celků. Zařazujeme také měření manažerských stylů a klimatu v týmu. Měříme návratnost programu, což je u převážně softových programů jeden z nejobtížněji uchopitelných prvků. První přesnější výsledky budeme mít až pár měsíců po skončení prvních skupin, tj. více než rok po startu programu.

Reference účastníků: Jak se díky Světu lídrů změnilo prostředí kolem mě:

„Díky programu se prostředí kolem mě změnilo, ale jen díky tomu, že „já“ na něj koukám jinak, protože jinak pracuji sám se sebou, se svými rolemi.“

„Tento program je víc o "uvědomění" sebe sama, než o "hard" manažerském rozvoji či tréninku různých manažerských modelových situací. Možná právě proto funguje lépe.“

„Díky programu Svět lídrů věnuji čas intenzivnímu přemýšlení o tom, jak pracuji já osobně a jak pracuje tým; nad způsobem fungování celého týmu.“

„Svět lídrů ovlivnil hlavně mé chování – lépe pracuji sám se sebou, se svými rolemi, a ještě více to má vliv na práci s mým týmem.“

„Velkým přínosem tohoto programu je pro mne setkávání se s lidmi z různých částí Skupiny, s různým zaměřením, různými úkoly. Sdílení jejich zkušeností, radostí a starostí je pro mne obohacující a pomáhá mi to v lepší orientaci ve skupině.“

„Vše ve Světě lídrů mi pomáhá v komunikaci, vyjednávání, mnohem lépe si uvědomuji můj vliv na okolí.“

„Svět lídrů je pro mě obrovská inspirace pro to, jak některé manažerské věci dělat jinak. A nejen ty manažerské.“

Reference top managementu:

Když jsem byl požádán o pár mých postřehů k běžícímu rozvojovému programu „Svět lídrů“, mimoděk se mi vybavil titulek rozhovoru s jedním spisovatelem, ve kterém tučnými písmeny tehdy stálo: „Západ nemá lídry, utápí se v prkotinách“. Na což pochopitelně každý může mít svůj názor.J

Československá obchodní banka, a. s.

Působí jako univerzální banka v České republice. Je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice, je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je banka propojena (jedná se o Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria).

Skupina ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. 

Co je ale důležitější pro mne osobně, že se v loňském roce rozběhl náš vlastní program na podporu rozvoje osobnosti. Což je skvělé, neb není samozřejmostí, že i tak veliké organizace, jakou je ČSOB, koncepčně investují do vzdělávání svých lidí. Mám možnost působit v jedné z prvních rozběhnutých skupin a moje zkušenost s programem, i to, co slyším od účastníků, je silně pozitivní. Od možnosti poznat další kolegy z rozličných koutů naší skupiny, přes sdílení vlastních zkušeností s různými situacemi až po „špetku“ teorie od lektorů. Veliké poděkování patří všem, kteří se na zajištění programu podílejí!                                                                        

Jan Krob, Výkonný ředitel, Úvěry

Zuzana Šafránková

Zuzana Šafránková

Zuzana Šafránková, Senior specialista pro rozvoj a vzdělávání v ČSOB, a.s.

Rozvoji a vzdělávání dospělých se věnuji více než patnáct let. Původně jsem založila a vedla Vzdělávací centrum ve Francouzsko-české obchodní komoře, byla to hlavně obchodní činnost. Od roku 2010 mám v bance spíše odbornou roli – pracuji s manažery a jejich týmy, podporuji jejich rozvoj, navrhuji a vytvářím menší i velké rozvojové programy, ale také vedu workshopy, facilituji a koučuji týmy i jednotlivce. Ráda se zapojuji do rozvojových aktivit pro neziskový sektor a pracuji se studenty na individuální i týmové bázi.