Upravit stránku

Žijeme v době překotného vývoje informačních technologií. Dá se říci, že nás válcují technické výdobytky moderní civilizace. Co tím myslím? Pokud se podíváte na možnosti současného telefonování, mohla by se nám z toho klidně zatočit hlava. Podíváme-li se okolo sebe, uvidíme, že v ruce naprosté většiny lidí dřímá malá barevná krabička - telefon, někdy z ní vedou dráty končící špunty v uších, někdy je krabička přilepena přímo k uchu a někdy vidíme koncert prstů na klávesnici. Všichni mají ale jedno společné - komunikují - s kýmsi na druhé straně. V poslední době se dokonce stírá i věkový rozdíl. Doba, kdy jsme my „starší“ s despektem hleděli na nadšené ratolesti vyprávějící, co vše lze s jejich novou hračkou dělat, je neodvratně pryč. Do koloběhu doby jsme se chtě, nechtě dostali všichni. Se změnou zaměstnání se i u mne trochu povinně stal jedním z nejdůležitějších kamarádů telefon. Stále častěji si však kladu otázku:  Nestává se z dobrého sluhy, zlý pán? Využíváme správně jeho možnosti? Neulehčujeme si mnohdy situaci? Známe vůbec základní zásady správné telefonické komunikace? Troufnu si říci, že ne. Sám vidím okolo sebe, že současná komunikace se stala neosobní, anonymní. Mnohdy jednáme, a to i opakovaně s někým, koho jsme nikdy neviděli, s někým, kdo nemá tvář.  Opravdu se nedá to, o čem mnohdy jednáme přes telefon, vyřídit osobně? Kromě toho, že ztrácíme čas, se současně připravujeme o možnost strávit s lidmi, kterým voláme společné chvíle. Tyto chvíle nás sice stojí nějaký čas, ale na druhou stranu ovlivňují naše budoucí vztahy. Pokud vztahům nevěnujeme pozornost, mají tendenci zanikat, a jejich kvalita se ztrácí. A to je určitě škoda, protože dobré vztahy jsou jednou z věcí, které nám dávají energii a chuť do života. Bohužel takových vztahů je stále méně. 

 

Co říci závěrem? Určitě by stálo za to, občas se na chvíli zastavit, čarovnou krabičku zastrčit do kapsy nebo odložit na stůl a za tím „druhým“ zajet nebo zajít, potřást mu rukou a pohovořit z očí do očí. Možná budeme sami překvapeni, kolik zajímavých a inspirativních lidí okolo sebe máme.

Jan Gardoň
Key Account Manager
Aperta, s.r.o.