Upravit stránku

Historie slova povolání souvisí s představou, že dělá-li člověk to, k čemu má předpoklady (je povolán), bude úspěšný. To ho zároveň naplní příjemnými pocity, řečeno moderní terminologií, bude motivován svou prací. Radost z dobře vykonávané práce bude snadno rozpoznatelná, projeví se vysokou kvalitou pracovního výkonu. Tento stav je užitečný pro všechny. Zdánlivě zbývá jediné: zjistit, k čemu z nás je kdo povolán a tomu se věnovat. Existuje řada laiků i specialistů, kteří nám v tom pomohou. Ať jsou to rodiče, kamarádi, trenéři, poradci přes volbu povolání na školách, personalisté, astrologové či psychologové.

Jak už to bývá, je to složitější. Ne každé povolání zajistí potřebné peníze k životu, o některé pracovní pozice je příliš velké množství zájemců, některé znamenají nereálné dojíždění či stěhování a u některých se dlouho rozhlížíme, abychom zahlédli povolaného. A to jsou jen příklady některých „komplikací“.

V posledních desetiletích narůstá počet pracovních pozic ve službách. Již nyní tento sektor zaměstnává nejvíce lidí v České republice. Otázkou je, zda není více pracovních míst v nemocnicích, na úřadech, v obchodech, v restauracích, v hotelech …, než je počet povolaných(?). Jaké jsou vaše zkušenosti? Jsou ti, kteří nám poskytují služby k dané činnosti povoláni? Chtějí nám v dané specializaci pomáhat? V doslovném významu slova, sloužit?

Má převažující zkušenost je bohužel negativní. Příliš často, měřeno mou ochotou to snášet a platit za to peníze, jsem vystaven nezájmu, neochotě, ledabylosti.

Co s tím? Můžeme definovat standardy kvality našich služeb, používat nejrůznější nástroje ke zjištění jejich úrovně v podobě průzkumů kvality, nastavovat odměňovací systémy apod. Můžeme školit personál v dovednostech, jež zkvalitňují způsob poskytování služby. Můžeme … Pokud však nebudeme pracovat s lidmi, kteří jsou „povoláni“ pomáhat druhým (chtějí to dělat, nikoliv musí), nebude to stále ono. Budou nám to klienti tolerovat?

Mgr. Michal Knězů Mrvka
Aperta, s.r.o.