Upravit stránku

Dne 1. září 2011 jsme v Apertě zahájili projekt s názvem "Transakční analýza v dalším vzdělávání", registrační číslo: CZ.1.07/3.2.10/02.0012, který je spolufinancován z Evropské unie, z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vzdělávání lektorů společnosti Aperta, které je zaměřeno na transakční analýzu (TA) a její využití ve vzdělávání měkkých dovedností. Vzdělávání povedou certifikovaní lektoři z ČR i ze zahraničí. Na základě tohoto vzdělávání vytvoří 6 nových metodik ke kurzům, které budou postaveny právě na principech TA. Tyto kurzy budou lektory Aperty pilotně ověřeny u různých cílových skupin z různých odvětví trhu (výroba, zdravotnictví, obchod). Těchto pilotních kurzů se zúčastní celkem 120 osob z Královéhradeckého kraje. Projekt staví na úzké spolupráci a posilování partnerství se zaměstnavateli, kteří dodali podněty k novým vzdělávacím tématům potřebným pro své zaměstnance. Projekt bude ukončen 30. listopadu 2012.