Upravit stránku

AK I./PV-735/2005

Základním vzdělávacím záměrem tohoto modulu je podpořit účastníky v „práci“ na sobě, ukázat způsoby aplikace těchto poznatků do své práce, pojmenovat budoucí vzdělávací potřeby.

S využitím testů, dotazníků, modelových situací – případových studií, předat účastníkům vzdělávacího semináře informace - provést diagnostiku kompetencí o jejich výkonových předpokladech, osobnostních charakteristikách, emocionální inteligenci i tvořivosti ve vztahu k práci na úřadě.

Kurz je podporou dalšího profesního rozvoje, posilování kompetentnosti úředníků – proto je vhodný pro začínající úředníky (zejména na vedoucí pozici), tak i pracovníky s mnohaletými zkušenostmi na úřadě.

Program kurzu

  1. Kompetence a kompetentnost úředníka 
  2. Sebepoznání a jeho využití k rozvoji svých pracovních dovedností 
  3. Osobnostní dotazníky a projektivní sebepoznávací techniky 
  4. Osobnostní charakteristiky a dovednosti ovlivňující zvládání komunikačně obtížných situací při výkonu správních činností 
  5. Emoční inteligence 
  6. Tvořivost a její složky 
  7. Vytvoření plánu kompetenčního rozvoje ve vztahu ke zvládání komunikačně obtížných situací