Upravit stránku
Věříme, že fenomén hry má mnohem větší potenciál, než si často jsme schopni připustit. Rádi ho odkrýváme našim partnerům, když se rozhodnou pro realizaci nevšedních firemních akcí využívajících sílu prožitku. Zlepšování týmové práce, umění sebereflexe, rozvoj operativního a strategického uvažování a mnoho dalších užitků pro reálný život firmy lze zprostředkovat formou her.

Při realizaci našich programů využíváme prostředky zážitkové pedagogiky a jednotlivé aktivity reflektujeme v rámci tzv. firemních zrcadlení (obrázek výše).

Vycházíme z předpokladu, že každý jedinec (zaměstnanec firmy, účastník vzdělávacího programu) je osobnost s vlastní specifickou reakcí na vnější podměty (informace, úkoly), které se odráží ve způsobu jeho prožívaní, myšlení a chování. Při vzdělávacích programech včetně teambuildingů proto uplatňujeme zásady námi definované metodiky TEB (thinking, emotion, behaviour) tak, abychom efektivně ovlivňovali postoje, zapojení a výsledný přínos akce pro všechny účastníky i firmu zadavatele.

Klient má možnost vybrat si jeden ze čtyř uvedených typizovaných scénářů, případně jsme schopni podle požadavku klienta připravit konkrétní scénář akce na míru.

PS: Outdoorové kurzy společnosti Aperta nezačínají příjezdem nic netušících účastníků, ani nekončí závěrečným coffee-breakem, protože …