Upravit stránku

Produkt Vám doporučujeme, pokud chcete:

  • přesnější nastavení rozvojových potřeb Vašich zaměstnanců,
  • pojmenování osobnostního potenciálu Vašich zaměstnanců,
  • lépe využívat silných stránek Vašich zaměstnanců,
  • nastavit individuální formy nepeněžní motivace,
  • definovat manažerský potenciál zaměstnanců,
  • upřesnit osobnostní požadavky pro jednotlivé pracovní pozice,
  • mít objektivnější hodnocení práce Vašich zaměstnanců,
  • mít kvalifikovanou zpětnou vazbu Vašim zaměstnancům, která může vyústit v cílenější individuální plány rozvoje.