Upravit stránku

AK I./VE-85/2007 a AK I./PV-217/2007

Vzdělávacím záměrem kursu je připravit úředníky na práci s moderními metodami řízení procesů. Úředníci by si měli osvojit nové znalosti a připravit se na nové trendy v řízení organizací, které směřují především k zmapování procesů a k jejich průběžnému zefektivňování.

Úředníci by měli umět identifikovat svoji úlohu v procesu, měli by si uvědomovat odpovědnost za zlepšování vlastních i souvisejících činností. Měli by dokázat aktivně podporovat naplňování cílů nastavených pro sledovaná měřítka.

Program kurzu

  1. Principy procesního řízení a jejich využití v nevýrobních organizacích 
  2. Proces a jeho atributy 
  3. Měřitelnost procesů 
  4. Nástroje mapování procesů 
  5. Zlepšování procesů 
  6. Činnost zlepšovatelského týmu 
  7. Řízení podle kompetencí