Upravit stránku

AK I./VE- 83/2007 - AK I./PV-215/2007

Základním vzdělávacím záměrem kursu je připravit úředníky na práci s moderními metodami řízení procesů, osvojí si nové znalosti a budou znát nové trendy v řízení organizací, které směřují především k důraznému zachycení a zmapování procesů a k jejich neustálému zefektivňování.

K zefektivňování procesů je třeba nejen určování podoby procesů, ale i cíleného řízení lidských zdrojů. Kurs umožňuje získat teoretické vědomosti i praktické dovednosti potřebné k naplnění obou zmíněných poloh procesního řízení.

Program kurzu

  1. Principy procesního řízení a jejich využití v nevýrobních organizacích 
  2. Proces a jeho atributy 
  3. Měřitelnost procesů 
  4. Nástroje mapování procesů 
  5. Zlepšování procesů 
  6. Vedení zlepšovatelského týmu 
  7. Řízení podle kompetencí 
  8. Příprava přechodu organizace na procesní řízení