Upravit stránku

AK I./VE- 84/2007 a AK I./PV-216/2007

Prvním vzdělávacím záměrem kursu je připravit úředníky na práci s moderními metodami řízení procesů. Osvojí si nové znalosti a budou ovládat na nové trendy v řízení organizací, které směřují především k důraznému zachycení a zmapování procesů a k jejich průběžnému zefektivňování.

Druhým vzdělávacím záměrem je seznámit úředníky kurzu s principy řízení lidských zdrojů v procesně orientované organizaci a upozornit je na základní pilíře, o něž se musí při tomto typu řízení opírat firemní kultura.

Program kurzu

  1. Principy procesního řízení a jejich využití v nevýrobních organizacích 
  2. Proces a jeho atributy 
  3. Měřitelnost procesů 
  4. Nástroje mapování procesů 
  5. Zlepšování procesů 
  6. Vedení zlepšovatelského týmu 
  7. Řízení podle kompetencí