Upravit stránku

AK/VE-643/2012 a AK/PV-896/2012

Cílem tohoto programu je podpořit účastníky vzdělávání v „práci“ na sobě, ukázat jim způsoby aplikace těchto poznatků do své práce. Cílem programu je účastníky seznámit s tím, co to jsou kompetence a jak je na ně možné pohlížet v prostředí veřejné správy, dalším cílem je sebepoznání díky technikám, které pomohou nahlédnout na sebe z různých pohledů (využíváme k tomu principy a základy transakční analýzy a emoční inteligence).

Program kurzu

  1. Kompetence a kompetentnost úředníka –         
  2. Sebepoznání a jeho využití k rozvoji svých pracovních dovedností
  3. Osobnostní dotazníky a projektivní sebepoznávací techniky
  4. Emoční inteligence 
  5. Asertivita a její možnosti využití na úřadě
  6. Trénink asertivních technik, trénink „práce s kritikou“
  7. Osobnostní charakteristiky a dovednosti ovlivňující zvládání komunikačně obtížných situací při výkonu správních činností (zvládání konfliktů)