Upravit stránku

AK/VE -135/2009 a AK/PV-247/2009

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámení s principy, metodami, postupy a technikami realizace projektů, a to v širším systémovém pojetí, které zahrnuje jak specifikum efektivního managementu jednotlivých projektů v prostředí úřadu, tak i problematiku vytváření vhodného organizačního prostředí a otázku jejich koordinace. Cílem tedy není vytvořit obecnou teorii a metodologii projektového managementu, ale poskytnout praktický ucelený pohled na problematiku projektového řízení využitelnou právě v prostředí úřadu.

Tento vzdělávací program je v souladu Směrnicí pro management jakosti projektů - ČSN ISO 10006, která nastiňuje zásady a postupy managementu jakosti, jejichž uplatňování je důležité, a mají vliv na dosahování cílů jakosti v projektech. Tato norma je aplikovatelná na projekty, které mohou být zpracovány mnoha způsoby, od malých až velmi rozsáhlé, od jednoduchých až po složité, od samostatných projektů až po ty, které jsou součástí programu nebo portfolia projektů.

Program kurzu

  1. Východiska projektového způsobu práce v podmínkách úřadu
  2. Projektový management a jeho místo ve veřejné správě
  3. Příprava projektu pro úřad
  4. Projektový tým zodpovědný za projekt ve veřejné správě
  5. Plánování projektu a jeho řízení
  6. Hodnocení projektu, jeho úspěšnosti a efektivity