Upravit stránku

AK/VE -136/2009 a AK/PV-248/2009

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je pochopit principy projektového managementu a převést je do praxe v prostředí úřadu. Nutnost naučit se řídit, koordinovat a organizovat projekty je dána současnou změnou ve veřejné správě (implementace eGovernmentu), která vyžaduje projektový způsob práce.

Tento vzdělávací program je v souladu Směrnicí pro management jakosti projektů - ČSN ISO 10006, která nastiňuje zásady a postupy managementu jakosti, jejichž uplatňování je důležité, a mají vliv na dosahování cílů jakosti v projektech. Tato norma je aplikovatelná na projekty, které mohou být zpracovány mnoha způsoby, od malých až velmi rozsáhlé, od jednoduchých až po složité, od samostatných projektů až po ty, které jsou součástí programu nebo portfolia projektů.

Program kurzu

  1. Východiska projektového řízení s podporou IT v podmínkách úřadu
  2. Projektový management a jeho místo ve veřejné správě
  3. Příprava projektu a využití softwarové podpory
  4. Týmový management projektu
  5. Projektové plánování v projektech veřejné správy
  6. Proces řízení realizace projektu I. ČSN ISO 10006
  7. Proces řízení realizace projektu II
  8. Hodnocení projektu a jeho přínosu pro veřejnou správu