Upravit stránku

AK/VE -134/2009 a AK/PV-246/2009

Cílem vzdělávacího programu, rozvrženého do pěti vzdělávacích dnů, je vybavit budoucí manažery projektu např. těmito dovednostmi: jak plánovat (časové plány, plány zdrojů a nákladů, zodpovědnosti a pravomoci), jak identifikovat odchylky od plánů a navrhovat nápravná opatření, jak poskytovat informace o průběhu realizace projektu, jak formulovat a předkládat požadavky, které jsou nad rámec jeho pravomocí, jak předvídat vzniku problémů a hledat vhodné způsoby řešení, jak sledovat a vyhodnocovat vynaložené náklady vzhledem k danému rozpočtu, jak vytvářet potřebné pracovní kontakty atd.

Tento vzdělávací program je v souladu Směrnicí pro management jakosti projektů - ČSN ISO 10006, která nastiňuje zásady a postupy managementu jakosti, jejichž uplatňování je důležité, a mají vliv na dosahování cílů jakosti v projektech. Tato norma je aplikovatelná na projekty, které mohou být zpracovány mnoha způsoby, od malých až velmi rozsáhlé, od jednoduchých až po složité, od samostatných projektů až po ty, které jsou součástí programu nebo portfolia projektů.

Program kurzu

  1. Úvod do práce projektového manažera v prostředí veřejné správy
  2. Specifika projektového řízení ve veřejné správě
  3. Plánování projektu ČSN ISO 10006
  4. Realizace projektu
  5. Organizační řízení projektu a řízení možných rizik
  6. Hodnocení projektu ČSN ISO 10006
  7. Personální prvek projektu
  8. Uzavření projektu v souladu ČSN ISO 10006