Upravit stránku
 • Reference od klientů

  Grupo Antolin Bohemia a.s.

  Tomáš Zapadlo - finanční ředitel 
  Děkuji mnohokrát za perfektní školení od společnosti Aperta, s.r.o. Naprosto splnilo mé očekávání. Lektor, pan Kvasnička, dokázal ukázkově propojit teorii s praktickými ukázkami. Školení mi pomohlo hlouběji nahlédnout do prostředí ovlivňovacích technik a jejich odlišení od skutečné manipulace. Teprve s odstupem času si člověk uvědomí, že je ostatními velmi často manipulován. Lépe to dokážu rozpoznat a konkrétní příklady v rámci školení mi v tom do budoucna dopomohou mnohem více. Rád doporučím absolvované školení i dalším. 

  Cesta za snem, z.s.

  Tomáš Pchálek - Média a marketing
  Na kurz jsme šel s obavami, zda pro mě bude mít význam, zda nepůjde o ztrátu času. Jsem rád, že se obavy nenaplnily. Naopak. Kurz byl svěží, vtipný, s velkým důrazem na praxi a konkrétní situace. Díky tomu je možné ihned aplikovat v praxi. Kurz bych doporučil lidem, kteří cítí, že komunikace je důležitá, že správným ovlivněním lidí okolo sebe můžeme pomoci sobě i jim. Upozorní, na nebezpečí manipulace a poodhalí základní principy, jak ji rozpoznat.

  JABLOTRON ALARMS a.s.

  Lenka Svobodová -  manažer personalistiky
  ​​​​​​​Velmi pozitivně hodnotím schopnost Aperty připravit a uskutečnit široké spektrum programů, ať už vzdělávacích nebo zážitkově orientovaných, které přesně odpovídají potřebám naší společnosti. Oceňuji také pružnou reakci na aktuální požadavky společnosti nebo plánované změny. Silnou stránkou Aperty je odbornost lektorů a jejich rozmanité zaměření. Díky spokojenosti účastníků i vedení naší společnosti s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb budeme i nadále pokračovat ve spolupráci, která nám přináší radost dosažených výsledků.

  INOX technology, s.r.o.

  David Hušek - jednatel  
  Společnost Aperta, s.r.o. naplnila naše očekávání při celkovém průběhu školení a přesně cílila na definované okruhy, jež byly z naší strany požadovány. Jejich přístup je již od samého začátku na velice profesionální úrovni. Účastníci školení ze získaných poznatků těží a dokáží je aplikovat v praxi, což je z pohledu jednatele firmy, jasná zpětná vazba o dobře vynaložených rostředcích. Jejich služby mohu upřímně doporučit.

  Městský úřad Frýdlant

  Veronika Bubeníčková - tajemnice
  S firmou Aperta s.r.o. spolupracujeme již od roku 2003. Je naším hlavním partnerem v oblasti  vzdělávání  našich zaměstnanců v tzv. měkkých dovednostech. Každoročně je  také dodavatelem akreditovaného vzdělávání našich vedoucích zaměstnanců podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných clků, v platném znění. Ze strany firmy Aperta,s.r.o. byly všechny vzdělávací akce velmi pečlivě připraveny, provedeny zajímavou a přínosnou formou. Naše požadavky byly vždy respektovány.  Tento typ vzdělávání je zaměstnanci úřadu velmi kladně přijímán.

   

  Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

  Jana Glendová - garant personálních procesů
  Společnost Aperta se ve spolupráci s naší společností vždy prezentuje profesionálním přístupem a vysokou úrovní poskytovaných služeb, což potvrzují i  pozitivní reakce účastníků jednotlivých vzdělávacích kurzů. Kladně hodnotíme i osobní přístup, vstřícnost a pružnost při řešení případných aktualizací našich požadavků. Celý vzdělávací projekt je doposud plněn v souladu s uzavřenou smlouvou a to jak z hlediska dohodnutých termínů, tak z pohledu rozsahu a kvality vzdělávacích kurzů. Spolupráci se společností Aperta hodnotím jako vysoce kvalitní a přínosnou. Velmi ráda bych rovněž vyjádřila přesvědčení, že naše výborná spolupráce bude pokračovat i v nadcházejícím období.

  Statutární město Hradec Králové

  Jaroslav Kříž - vedoucí personálního oddělení
  Hlavním cílem projektu "Vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců zařazených do MM HK" bylo navázat na již fungující systém personálních procesů, zejména na adaptaci nových zaměstnanců, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny: vedoucí zaměstnance, interní lektory a klíčové zaměstnance. Spolupráce se společností Aperta probíhala na vysoce profesionální úrovni, splnila veškeré potřeby a požadavky na zajištění vzdělávání v průběhu projektu. Účastníci ocenili na základě písemných zpětných vazeb a osobních konzultací především znalost prostředí, problematiky, včetně cílových skupin.

  Městská část Praha 7 

  Radomír Špok - tajemník Úřadu MČ Praha 7
  Na spolupráci se společností Aperta, s.r.o. si velice cením jejich odbornosti, serióznosti a flexibility. Kvalita lektorů, se kterými jsme spolupracovali, je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i velice dobrá zpětná vazba od našich zaměstnanců. Jsem rád, že spolupráci s touto společností mohu vřele doporučit. 

  Liberecký kraj

  René Havlík - ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
  Předmětem dodávky služeb bylo zajištění vzdělávání a poradenství v projektu "Efektivní řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje". Kvalita poskytovaných poradenských i vzdělávacích služeb byla na vysoké úrovni. Výsledky evaluačních dotazníků svědčí o spokojenosti vedoucích úředníků s lektorským obsazením i tématy jednotlivých vzdělávacích aktivit. Kompetence vedoucích úředníků se zvýšily prohloubením znalostí, dovedností a schopností v oblasti řízení lidských zdrojů.

  Město Tábor

  Lubomír Šrámek tajemník úřadu
  Hlavním cílem projektu "Moderní úřad města Tábor" byla optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů. Společnost Aperta velice vhodně přizpůsobila poradenské a vzdělávací aktivity potřebám města Tábor. Přístup všech lektorů a konzultantů byl vysoce vstřícný, profesionální a vedený se zjevně velkým osobním zaujetím pro maximální předávání vědomostí našim zaměstnancům. Jakékoliv složitější záležitosti byly řešeny průběžně na vysoké komunikační úrovni a to vždy s cílem dosažení maximálního efektu. Pro naprostou většinu účastníků vzdělávání byl přístup lektorů nesmírně podnětný a obohacující.

  Denso Manufacturing Czech s.r.o.

  Petr Štěpán - specialista vzdělávání a rozvoje
  S Apertou spolupracujeme dlouhodobě na řadě projektů, které se týkají rozvoje manažerských dovedností, rozvoje soft-skill, rozvoje leadershipu u nižšího managementu. Dále pro nás Aperta kompletně zajišťuje outdoorové a teambuildingové programy. Dalším důležitým bodem spolupráce jsou assessment a development centra pro všechny řídící úrovně od manažerů po mistry výroby.
  Celkově jsme se službami, které poskytuje Aperta, velmi spokojeni a ve spolupráci budeme dále pokračovat.

  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

  Alois Eigner - ředitel interního obchodu
  Společnost Aperta, s.r.o. je náš dlouhodobý partner v oblasti vzdělávání, jak v oblasti standardních manažerských dovedností, tak i osobnostního rozvoje manažerů nižšího a středního managementu. Veškeré vzdělávací akce jsou vždy důsledně připravovány ze strany Aperty v souladu s konkrétním zadáním dle aktuálních potřeb naší firmy. Vzdělávací proces je našimi manažery a řediteli vnímán vždy nejenom velmi pozitivně, ale i jako užitečné a přínosné rozvojové vzdělávání. 

  Adient Czech Republic k.s.

  Josef Stehlík - Plant HR Manager
  Společnost Aperta, s.r.o. jsme oslovili poprvé v roce 2006, protože jsme potřebovali odborně zajistit výběr zaměstnanců do manažerských pozic. Aperta nám pomohla vybrat vhodné uchazeče na pozice ředitele závodu, personálního či technického ředitele, vedoucího logistiky apod. Celkově nám za 6 let prověřila cca 30 uchazečů. Se spoluprací se společností Aperta jsme velmi spokojeni a doufám, že bude další příležitost v ní pokračovat.

  Stating s.r.o.

  Pavel Hurych - jednatel
  Rád bych se pozastavil u některých věcí, kvůli kterým jsem si potvrdil, že výběr Vaší společnosti Aperta, s.r.o. byl správný. Především Vaši lektoři, kteří se nám věnovali, měli vždycky seminář zodpovědně velmi dobře připravený. Nikdy jsme se nenudili. Pozitivní "otisky" série seminářů jsou po ukončení projektu patrné téměř každý den. Čas strávený s Apertou byl pro naši firmu dobrou investicí.

  ELLA-CS, s.r.o.

  Jana Vacková - zástupce vedoucí personálního oddělení
  V rámci projektu "Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o." byla realizována i hodnotící metoda 360° zpětné vazby. Spolupráce s lidmi z Aperty probíhala v průběhu celé fáze dodávky flexibilně a na vysoké úrovni a k naší plné spokojenosti. Já osobně jsem velmi ocenila praktický přístup a využitelné tipy pro praxi, snahu maximálně přizpůsobit dodávku našim požadavkům a potřebám a v neposlední řadě vždy rychlou a vstřícnou komunikaci.

  Statutární město Pardubice

  Michal Zitko tajemník magistrátu
  Se službami firmy Aperta jsme spokojení - přístup firmy byl ve všech realizovaných projektech profesionální a vstřícný, lektoři se vždy ochotně přizpůsobovali požadavkům i nastalým situacím.

  Gaute, a.s.

  Radovan Hlavinka - předseda představenstva
  Výborná spolupráce se společností Aperta je dílem především ochotných, velice empatických, komunikativních a zkušených lektorů, kteří opakovaně dokázali jednotlivé účastníky vhodně motivovat k aktivnímu zapojení se do vzdělávacích aktivit. Ocenili jsme také jejich schopnost přizpůsobit obsah školení, formu komunikace i způsob vyjadřování cílové skupině. Lektoři velice vhodně využívali modelových situací k pochopení probíraných témat, byli vždy velice dobře připraveni a ochotně reagovali na veškeré naše dotazy. Spolupráci se společností Aperta můžeme jen doporučit.

  Krajská nemocnice Liberec, a.s.

  Štěfan Nebus - vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů
  Společnost Aperta, s.r.o. klade velký důraz na vydefinování požadavků kladených zákazníkem na každou konkrétní akci. Jejich návrh řešení a následná realizace proto velmi přesně trefuje zamýšlený cíl a účastníci těchto projektů vnímají čas strávený s lektory Aperty jako velice přínosný. Korektní jednání a vstřícnost je při komunikaci se zástupci společnosti samozřejmostí. 
   

 • Recenze na lektory