Upravit stránku

AK I./VE-42/2004

Čas je významným zdrojem, se kterým musí manažer umět správně hospodařit. Právě tato schopnost bývá jedním z kritérií jeho úspěšnosti. Základním vzdělávacím záměrem kurzu je uvědomění si toho, proč je potřeba věnovat se řízení času především v práci vedoucích pracovníků úřadů. Účastníci kurzu budou mít možnost uvědomit si svoje priority, naučí se jak plánovat čas, obdrží osobní doporučení, mohou rozvíjet svoji kreativitu v boji se zloději času.

Program kurzu

 1. Úvod – Organizace zdrojů – kritérium manažerovi práce 
 2. Proč se věnovat řízení času v práci manažera – vedoucího pracovníka na úřadě 
 3. Práce s prioritami a cíli v práci vedoucího pracovníka na úřadě 
 4. Plánování a plánovací techniky s důrazem na řízení změn 
 5. Pracovní a osobní čas - snaha o dosažení harmonie 
 6. Manažer jako průvodce změnou – manažerská hra 
 7. Časové organizéry 
 8. Kreativita jako podmínka inovací, změn 
 9. Trénink kreativity

Řízení času pro liniové pracovníky úřadů AK I./PV-369/2004

Z dosavadní spolupráce s úřady jsme zjistili, že prvolinioví pracovníci se mnohdy domnívají, že si nemohou organizovat čas, neboť tak činí jejich klienti – občané. Tato představa je nejenom stresová, ale i dává malou šanci aktivně změnit současný stav. Cílem kurzu je nejenom „zpochybnit“ tento mýtus, ale i poskytnout účastníkům konkrétní nástroje použitelné na jejich pracovní pozici v práci s časem.

Základním vzdělávacím záměrem kurzu je uvědomění si toho, proč je potřeba věnovat se řízení času v práci pracovníků úřadů a to i v práci liniových pracovníků úřadů. Účastníci kurzu budou mít možnost uvědomit si svoje priority, naučí se jak plánovat čas, obdrží osobní doporučení, mohou rozvíjet svoji kreativitu.

Program kurzu

 1. Úvod – Proč se věnovat řízení času v práci prvoliniových pracovníků úřadů 
 2. Práce s prioritami a cíli v práci prvoliniového pracovníka úřadu 
 3. Techniky řízení času
 4. Plánování a zloději času v práci pracovníka úřadu 
 5. Pracovní a osobní čas - snaha o dosažení harmonie 
 6. Časové organizéry 
 7. Kreativita jako podmínka inovací, změn 
 8. Rozvoj kreativity