Upravit stránku

AK/VE-7/2012 a AK/PV-7/2012

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí v oblasti řízení projektů. V současné době se stále více rozšiřuje plánování a řízení jak investičních, tak neinvestičních projektů a s tím je spjatá nutnost vzdělávání úředníků v této oblasti.

Tento program vychází z Národního standardu kompetencí projektového řízení, kterou vydává Společnost pro projektové řízení v České republice. Jedná se například metodu WBS (Work Breakdown Structure – hierarchická struktura prací), Ganttův diagram (návaznost činností v projektu a jejich trvání), CPM (Critical Path Method – metoda pro zjišťování úzkých míst v projektu) apod.

Program kurzu

  1. Úvod k projektovému řízení na úřadech
  2. Fáze projektu, jejich složky, nejčastější chyby a rizika
  3. Životní cyklus projektu, řízení projektu a magický trojimperativ projektového řízení
  4. Projektový výběr, jeho výběr, organizace a komunikace napříč projektovým týmem
  5. 10 nejčastějších omylů projektových manažerů
  6. Plánování projektu, obsah projektu a výběr projektu
  7. Systémový přístup k plánování projektů, výkonnové parametry projektů
  8. WBS a matice zodpovědnosti
  9. Metody plánování projektu, časová implementace, síťové grafy, kritická cesta
  10. Trénink plánování projektu se zahrnutím veškerých podstatných informací z kurzu projektového řízení