Upravit stránku

AK I./PV-398/2004 a AK/VE-41/2007

Člověk je nucen žít ve vztazích, a proto i schopnost jedince vycházet s druhými bývá kritériem jeho životní úspěšnosti. Pravidla vzájemného chování se s průběhem staletí velmi proměňovala. Současné rychlé tempo společenského života a větší koncentrace lidí na menším prostoru zesiluje tlak na umění společenského chování.

Vzdělávacím záměrem kurzu je sjednotit ve vnímání účastníků základní pravidla etikety, aktualizovat je a dát jim „návody“ chování v kontaktu s druhými při společenských událostech.

Program kurzu

  1. Úvod, základní principy společenského protokolu a jejich aplikace do práce účastníků 
  2. Komunikační společenské situace – pozdrav, představení druhé osoby, konverzace, telefonování (interaktivní výklad s tréninkem v modelových situacích) 
  3. Oběd s výkladem (základní principy stolování) 
  4. Chování při společenských situacích – návštěva divadla, plesu, oslavy.. a při společenských událostech – rautu, recepci, banketu 
  5. Pravidla oblékání – budování osobního image i způsob oblékání při společenských událostech