Upravit stránku

AK/VE-1/2011 a AK/PV-2/2011

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámení s principy, metodami, postupy a technikami pro stanovování a plnění strategií pro dosahování stanovených cílů instituce veřejné správy.

Účastníci se seznámí s tím, co je strategie a jak se dělají strategická rozhodnutí, a to v širším systémovém pojetí, které zahrnuje specifikum efektivního strategického managementu v prostředí úřadu.

Program kurzu

  1. Strategické řízení úřadu a rozhodovací dovednosti. Význam strategického managementu pro rozvoj obce i úřadu
  2. Hlavní metody tvorby strategií, jejich přednosti, nedostatky – rizika
  3. Formulace vize, mise a strategie úřadu a metodika její implementace
  4. SWOT analýza a její uplatnění při tvorbě strategií a změnových činnostech
  5. Strategické vedení a řízení. Techniky racionálního rozhodování – např. analýza užitku, rozhodovací strom, techniky imaginace
  6. Možnosti propojení strategií na interních procesů instituce
  7. Možnosti využití projektové řízení při dosahování cílů